Home / Em (page 19)

Em

การอบรมบทเรียนรวีวารศึกษา รุ่นที่ 2 จังหวัดยะลา

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2559 Superbook  จัดอบรมบทเรียนรวีวารศึกษารุ่นที่ 2 ณ คริสตจักรยะลา ได้รับการตอบรับจาก พี่น้องจากคริสตจักรในพื้นที่และจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมในครั้งนี้อย่างอบอุ่นจริงๆ     ขอบคุณทุกคริสตจักรที่สนับสนุนพันธกิจเด็ก และมีใจร่วมรับใช้ในงานของ Superbook ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังทุกคริสตจักร สำหรับปี 2017 จะมีการอบรมในพื้นที่ใด วันที่เท่าไร ติดตามกันได้ที่ www.facebook.com/superbookthai  

Read More »

Superbook School Tour

กิจกรรม superbook school tour 2014 ได้เริ่มต้นที่จังหวัด เชียงใหม่ เป็นครั้งแรก จากนั้น ทีม superbook และกิสโม่ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์ superbook การ์ตูน อนิเมชั่น เรื่องเยี่ยมแห่งปี ทั่วประเทศไทย และนี้ก็เป็นตัวอย่าง บรรยากาศของน้องๆ ที่ได้ร่วมกิจกรรมค่ะ

Read More »

ประวัติความเป็นมาและบุคลากรหลัก

CBN Siam หรือ มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี ค.ศ. 1999 CBN Siam เป็นหนึ่งในสำนักงานต่างประเทศ 19 แห่งทั่วโลกของหน่วยงาน Christian Broadcasting Network ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เวอร์จิเนีย บีช รัฐเวอร์จิเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา CBN Siam ได้ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทย พร้อมกับได้เข้าเป็นสมาชิกสมทบของสภาพคริสตจักรในประเทศไทย ซึ่งเป็นพระพรอย่างมากที่ได้มีโอกาสร่วมรับใช้ในพันธกิจเคียงคู่กับสภาคริสตจักรในประเทศไทยเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้ ในเดือนตุลาคม ปี ค.ศ. 2001 CBN Siam ได้รับการรับรองสถานะ เป็นมูลนิธิพันธกิจกรพระพร(ไทย) CBN Siam ได้แบ่งปันความรักขององค์พระผู้เป็นเจ้าผ่านทางพันธกิจหลักทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 1.พันธกิจการผลิตรายการโทรทัศน์ 2.พันธกิจทางด้านสังคมสงเคราะห์ 3.พันธกิจการให้คำปรึกษาและติดตามผล บุคลากรหลัก/Key Personnel

Read More »

พระเจ้าของคริสเตียนมีกี่องค์ (1) (2)

ในพระคัมภีร์เปิดเผยว่าในโลกของผู้สร้างและโลกที่ถูกสร้าง มีเพียงเผ่าพันธุ์เดียวเท่านั้นที่เป็นพระเจ้า และในเผ่าพันธุ์นั้นมีเพียงแค่ 3 สภาพบุคคล นั่นคือพระบิดา พระบุตร และพระวิญญาณบริสุทธิ์ เผ่าพันธุ์ของพระเจ้าเป็นเผ่าพันธุ์ของผู้สร้าง แต่เผ่าพันธุ์ของมนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์ที่ถูกสร้าง เผ่าพันธุ์ของพระเจ้ามีลักษณะเป็นวิญญาณ เผ่าพันธุ์ของมนุษย์มีเนื้อหนัง อยู่ในมวลของวัตถุ เวลาและมวลสาร เผ่าพันธุ์พระเจ้ามีศักดิ์ศรีทุกประการแต่มนุษย์ต่างกัน และเผ่าพันธุ์ของพระเจ้ามีความรักและไม่ขัดแย้งกัน ซึ่งต่างจากมนุษย์ที่มักขัดแย้งกันอยู่เสมอ

Read More »

พระเจ้าองค์ไหนคือพระเจ้าที่แท้จริง (1) (2) (3)

เมื่ออาจารย์เปาโลเดินทางไปที่กรุงเอเธนส์ ได้พบแท่นบูชาเทพเจ้ามากมาย รวมทั้งแท่นบูชาที่เขียนไว้ว่า “แด่พระเจ้าที่ไม่รู้จัก” อาจารย์เปาโลมีโอกาสสนทนาต่อสภาอาเรโอปากัส และประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าเพื่อยืนยันพระองค์เองต่างหากที่เป็นพระเจ้าแท้จริง ถ้าเราปรารถนาจะรู้ว่าพระเจ้าองค์ไหนคือพระเจ้าแท้จริง ข้อมูลต้องมาจากการเปิดเผยของพระเจ้า ไม่ใช่มาจากมนุษย์ แต่มนุษย์ทุกวันนี้มักนมัสการรูปมนุษย์ที่ต้องตาย นมัสการธรรมชาติ และสร้างพระตามจินตนาการของตัวเอง แต่พระเจ้าสร้างเราให้มีชีวิต ดังนั้นให้เรานมัสการพระเจ้าผู้ที่ยังมีชีวิต ไม่ใช่พระเจ้าที่ตายแล้ว พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์ได้สร้างวิธีสื่อสารได้อย่างชัดเจนให้กับเราผ่านการพูดและการเขียน พระองค์เขียนพระคัมภีร์ และพูดผ่านพระเยซูคริสต์ ผู้เป็นพระวาทะของพระเจ้า เราไม่มีทางรู้จักพระเจ้าเที่ยงแท้ ถ้าไม่ได้รู้จักกับพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระเจ้าส่งมาให้กับมนุษย์

Read More »

มนุษย์มาจากไหน

ไม่มีสรรพสิ่งใดๆในโลกใบนี้ที่เกิดขึ้นมาเอง ทุกอย่างย่อมมีผู้สร้างเสมอ เช่นเดียวกับมนุษย์ พระเจ้าสร้างมนุษย์ ให้ชีวิตแก่มนุษย์เราทุกคน และที่สำคัญพระเจ้ามีแผนการที่ดียอดเยี่ยมกับมนุษย์ผู้ที่พระองค์ทรงสร้างเสมอ ขอเพียงเราเปิดใจเชื่อในพระเจ้าให้พระองค์เป็นผู้ครอบครองชีวิต

Read More »

พระเจ้าชื่อว่าอะไร

เมื่อโมเสสถามพระเจ้าว่าพระองค์มีนามว่ากระไร พระเจ้าตรัสว่า “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น” แสดงว่าพระเจ้าไม่มีชื่อ ไม่มีใครใหญ่กว่าพระเจ้าที่จะสามารถตั้งชื่อให้พระองค์ได้ “เราเป็นผู้ซึ่งเราเป็น”มีความหมายว่า พระเจ้าครอบครองอยู่เหนือทุกสิ่งที่พระองค์ทรงสร้าง พระองค์ทรงพระชนม์อยู่เสมอ และพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่รักมนุษย์

Read More »

ใครสร้างพระเจ้า

พระเจ้ามาจากไหน ใครสร้างพระเจ้า? แท้จริงแล้ว พระเจ้าไม่ได้อยู่ในหมวดหมู่ของสิ่งทรงสร้าง หรือเกิดขึ้นมาเอง หรือถูกทำให้เกิด เพราะถ้าหากพระเจ้าถูกสร้าง ก็ไม่เรียกว่าพระเจ้า พระองค์ไม่ได้ถูกสร้างมาจากไหน พระองค์เพียงแค่ดำรงอยู่เท่านั้น และเราก็เรียกสิ่งที่ดำรงอยู่นิรันดร์นั้นว่าพระเจ้า

Read More »