Home / ชีวิตคริสเตียน (page 3)

ชีวิตคริสเตียน

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูคือใคร? EP.2

นักปราชญ์ระดับโลกอย่างซีเอส ลูอิสได้กลับใจหลังจากมีโอกาสศึกษาถึงความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์อย่างลึกซึ้ง หลังจากวิเคราะห์ข้อมูลลูอิสพบว่าพระเยซูไม่มีประสบการณ์ของการหลอกลวงแม้แต่น้อย และพระเยซูไม่ใช่คนบ้าที่ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า ดังนั้นสิ่งที่เขาตอบสนองคือยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้า

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูคือใคร? EP.1

ในยอห์น10:30-33 พระเยซูตรัสว่า เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คำตรัสของพระเยซูกำลังบ่งชี้ให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นเผ่าพันธุ์ของพระเจ้า และสิ่งที่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าคือ มีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันทั่วโลก และมีการใช้เครื่องหมายของไม้กางเขนกันอย่างกว้างขวาง เป็นต้น

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ถ้าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะทำบาป ทำไมพระเจ้ายังสร้างมนุษย์ขึ้นมา?

พระเจ้าทรงทราบล่วงหน้าว่ามนุษย์จะทำบาป แต่พระเจ้ารักและพร้อมที่จะให้อภัย แต่ความบาปของมนุษย์จะต้องมีโทษ และพระองค์ได้กำหนดหนทางแห่งความรอดให้มนุษยืเรา ด้วยการกำหนดให้พระเยซูเข้ามาในโลกเพื่อตายไถ่บาปบนไม้กางเขนให้กับเรานั่นเอง

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ศาสนาช่วยมนุษย์ได้จริงหรือ?

ศาสนาไม่ได้ช่วยรักษามนุษย์จากโรคบาป เพียงแต่ช่วยให้มนุษย์รู้จักความบาปเท่านั้น และเมื่อมนุษย์เรามีความบาป เรามีเพียงศาสนาหรือกฏบัญญัติ แต่ไม่มีหมอรักษาโรคบาป และสิ่งที่คนทั่วไปใช้ในการรักษาคือ ปลง กินยาระงับอาการ และหนีจากความจริง แต่ทางเดียวที่จะรักษาเราให้หายจากโรคบาปได้ คือสำนึกว่าเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้ และกลับใจมาหาพระเยซู

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์สามารถทำดีเพื่อลบบาปได้จริงหรือ?

การทำดีของมนุษย์ไม่สามารถลบล้างคดีบาปของเราได้ เพราะการทำดีเป็นหน้าที่ของมนุษย์อยู่แล้ว และการทำดีของเราช่วยได้เพียงอย่างเดียวคือให้ข้อหาบาปนั้นอยู่ตัวเท่านั้น เช่นเดียวกับการรักษากฏหมาย ก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว ไม่สามารถลบล้างคดีที่เราทำได้ ช่วยได้อย่างเดียวคือไม่ให้คดีที่มีอยู่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์เป็นคนบาปจริงหรือ? EP.2

มนุษย์เรามีเชื้อบาปมาตั้งแต่เกิด เมื่อคลอดออกมาเป็นทารก ต่อมความบาปยังไม่ทำงาน แต่หลังจากนั้นนิสัยบาปเริ่มแสดงออกมาชัดเจนมากขึ้น สังเกตง่ายๆ คือเราไม่ต้องสอนเด็กให้โกหก แต่เด็กจะโกหกได้โดยอัตโนมัติ เป็นต้น นี่คือสิ่งที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เป็นคนบาปแต่กำเนิด

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์เป็นคนบาปจริงหรือ? EP.1

พระเจ้าให้อิสรภาพแก่มนุษย์ในการเลือก ถ้ามนุษย์เลือกที่จะเชื่อฟังพระเจ้า ก็จะมีความสุขและไม่ตาย แต่มนุษย์เลือกในทางตรงกันข้าม ทำให้เกิดความบาป และนำไปสู่ความตาย ซึ่งปรากฏการณ์ที่บ่งชี้ว่ามนุษย์เราเป็นคนบาป คือ 1. อยากทำดีแต่ทำไม่ได้ และ 2. ไม่อยากทำบาปแต่ก็ทำทุกวัน

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความบาปมาจากไหน? EP.3

พระเจ้าได้ใส่จิตสำนึกผิดชอบไว้ในใจมนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่บอกให้มนุษย์รู้ว่าอะไรดี – ชั่ว,เตือนมนุษย์,มองดูเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า,ฟ้องผิดให้มนุษย์กลับใจ,เมื่อมนุษย์ไม่กลับใจ จิตสำนึกจะออกห่างเรื่อยๆ,เมื่อมนุษย์ยังไม่กลับใจอีก จิตสำนึกจะนอนหลับ ทำให้คนนั้นทำบาปโดยไม่รู้สึกผิดอีกต่อไป และสุดท้ายจิตสำนึกจะตื่นขึ้นมาในวันพิพากษาเพื่อเป็นพยาน

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความบาปมาจากไหน? EP.2

เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา พระเจ้าได้ให้กฏเอาไว้ด้วย และกฏที่พระเจ้าให้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ นั่นคือกฏทางศีลธรรม ส่วนกฏที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่รู้สึกผิด เช่นกฏจราจร และหลังจากพระเจ้าสร้าง พระเจ้าจะใส่บางอย่างไว้ในใจเรา เพื่อเป็นพยานว่าเราได้ทำตามกฏที่พระเจ้าใส่ไว้ให้ไหม?

Read More »

คนมาจากลิงจริงหรือ? (5)

ดาร์วินท้าทายว่า ถ้าหากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเจริญขึ้นกว่าในสมัยของเขา ถ้าค้นพบหลักฐาน 2 อย่างนี้ว่าขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูด ให้เลิกเชื่อทฤษฎีของเขาได้เลย หลักฐานนั้นคือ 1. สายพันธุ์ที่หายไป(Missing link) และ 2. ถ้าสิ่งมีชีวิตมาจากเซลล์เดียวกัน ดังนั้นจะสามารถสกัดเซลล์จากสัตว์และพืชมาผสมกับคนได้ แต่หลักฐานที่ดาร์วินต้องการไม่เป็นความจริง มีการถอดรหัสพันธุกรรมว่ามนุษย์ถูกสร้างมาอย่างมีความละเอียดมากกว่าสัตว์ทุกตัวในโลก เราถูกสร้างมาให้มีจิตวิญญาณเพื่อรับความรอดจากพระเจ้า

Read More »