Home / ข่าว พันธกิจพระพร (page 2)

ข่าว พันธกิจพระพร

ร่วมรับใช้ ร่วมทำงาน ร่วมสร้างสรรค์

มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) หรือ CBN Siam ร่วมรับใช้กับพี่น้องในพื้นที่ภาคอีสาน ในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมทำงานกับคริสตจักรท้องถิ่น ใน 2 โครงการด้วยกัน โครงการแรก การอบรมแนะนำโครงการ “น้ำสะอาด” ให้แก่ศิษยาภิบาล ในพื้นที่ ในวันสุดท้ายของงานเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั้น พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า ยอห์น 7 ข้อ 37-38 (TH1971) “ถ้าผู้ใดกระหาย ผู้นั้นจงมาหาเราและดื่ม ผู้ที่วางใจในเราตามที่มีคำเขียนไว้แล้วว่า ‘แม่น้ำที่มีน้ำธำรงชีวิต จะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น” โครงการที่สอง แบ่งปันประสบการณ์และให้แนวทางแก่ศิษยาภิบาลและคุณครูรวีฯที่สนใจ ในการใช้บทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook โดย ทีมงาน Superbook Thai กิจกรรมนี้จัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2018 โดยใช้สถานที่ คริสตจักรพระกิตติคุณสมบูรณ์บุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ ในการอบรมครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 65 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นการรวมตัวกันจาก 21 ...

Read More »

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 186

มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ร่วมกับแพทย์อาสา พยาบาล เภสัชกร พร้อมทั้งอาสาสมัครประจำท้องถิ่นจำนวน 77 ท่าน ร่วมกันออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 186 ขึ้น เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องใน ต.ปิงโค้ง และ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16-17 กันยายน 2017 ที่ผ่านในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งนี้ มีผู้เข้ามาขอรับบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปมากถึง 324 คน นอกจากนั้นยังมีเด็กเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับเด็กจำนวน 138 คน รับบริการตัดผมฟรี45 จำนวน คน และยังมีการมอบแว่นสายตาจำนวน 182 ชิ้น ให้แก่ผู้ที่มีปัญหาทางสายตาด้วย ขอบคุณพระเจ้าที่มีผู้ตัดสินใจรับเชื่อ ผู้ใหญ่ 25 คน เด็ก 31 คน ขอขอบพระคุณอาสาสมัคร ทุกท่านคริสตจักรในท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมทำให้งานครั้งนี้สำเร็จ Operation Blessing Foundation (Thai) organized the 186th ...

Read More »

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 185

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2017 ที่ผ่านมามูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 185 ณ คริสตจักรมหาชัย ต.มหาชัย และศาลาธรรมมหาชัยสาริน ต.โคกขาม อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร ประชาชนจำนวนมากได้เข้ามารับบริการตรวจโรคทั่วไป 373 คน ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการฝังเข็ม 101 คน ผู้รับบริการสอนการตรวจ คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 96 คนแจกแว่นสายตา 344 อัน ตัดผมฟรี 85 คนแจกยาถ่ายพยาธิ 300 เม็ด ผู้ใหญ่รับเชื่อ 22 คน และเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม 20 คน โดยเด็กๆได้ดูการ์ตูน Superbook ตอน “เรื่องมีอยู่ว่า..” “การผจญภัยครั้งใหญ่” และ “เสียงคำราม” เด็กได้ตัดสินใจอธิษฐานรับเชื่อ 2 คน มากกว่านั้นเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วย มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)ขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่าน คริสตจักรในท้องถิ่น ...

Read More »

S.E.E.D PROJECT สร้างความมั่นคง สู่ความยั่งยืน

มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ได้ให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร และสนับสนุนโครงการทำนาและเลี้ยงเป็ดสำหรับ “บ้านอิ่มรัก” เพื่อที่จะทำให้มีอาหารอย่างบริบูรณ์ตลอดเวลาภายในบ้านเด็ก และมีรายได้เสริมสำหรับค่าใช้จ่าย บ้านอิ่มรักมีเด็ก ทั้งหมด 33 คน ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯได้ลงพื้นที่ชี้แจงงาน และแผนงานที่จะดำเนินกิจกรรม ตามแผนงานที่ได้วางไว้ โดยเริ่มจากการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ การสอนเรื่องการใช้เครื่องมือทางการเกษตร การดูแลและการลดต้นทุนการผลิตทั้งการปลูกข้าวและการเลี้ยงเป็ด สาธิตและให้ผู้ดูแลเด็กๆได้ปฏิบัติทั้งเด็กและผู้ปกครองเด็กได้ร่วมมือร่วมใจลงนาเพื่อปลูกข้าว และสร้างเล้าเป็ด เพื่อป้องกันเป็นจากสัตว์ศัตรูที่จะเข้ารบกวนและกันไม่ให้เป็นออกจาก พื้นที่เล้าเด็กๆบางส่วนได้ร่วมในการปลูกข้าวคนที่เคยทำงานได้สอนเพื่อนที่ยังไม่เคย เด็กได้ทดลองใช้รถไถนาเรียนรู้ในสิ่งต่างๆที่ได้รับ อย่างสนใจและตั้งใจตอนเย็นหลังจากที่เด็กๆกลับมาจากโรงเรียนจะต้องทำการสับหยวกกล้วยเพื่อเป็นอาหารเป็ดสำหรับวันรุ่งขึ้น 8 กิโลกรัม เด็กๆบางส่วนจัดให้ลงเก็บหอยและปูที่เป็นศัตรูของต้นข้าวในแปลงนาข้าวนำมาทุบให้ละเอียดและผสมกับอาหารที่เตรียมไว้ เด็กๆทุกคนมีส่วนร่วมในการทำงานเรียนรู้ทักษะต่างๆในงานที่จะสามารถนำไปใช้เลี้ยงดูตัวเองในส่วนที่สามารถทำได้ Food security and SEED project for Baan Imm Rak Children’s Home. CBN humanitarian team responds to the home’s immediate need by providing ...

Read More »

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัย (จังหวัดสกลนคร)

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดสกลนคร ตั้งแต่ต้นเดือนกรกฎาคม หลายจังหวัดทางภาคอีสานในประเทศไทย เกิดอุทกภัย มีผู้ได้รับความเดือดร้อนหลายแสนครัวเรือนทั่วประเทศ มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ด้วยการสนับสนุนงบประมาณบรรเทาทุกข์จาก Operation Blessing International ได้ร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ในอำเภอพังโคนและอำเภอเมือง จ.สกลนคร ได้ลงพื้นที่ในวันที่ 2-4 สิงหาคม 2017 เพื่อให้ความช่วยเหลือถุงยังชีพ ประกอบด้วยสิ่งจำเป็น สำหรับ 71 ครัวเรือน ใน อ.พังโคน และอ.เมือง มอบที่นอนและน้ำดื่มให้กับ 20 ครัวเรือน ในชุมชนบ้านหนองหาร และทั้งนี้ทางราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ก็ได้ระดมความช่วยเหลือเข้าไป มูลนิธิฯ ยังคงติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจะประเมินผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป Flood Relief in Sakon Nakhon provinces of Thailand There have been flooding in ...

Read More »

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 184

เมื่อวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2017 ที่ผ่านมามูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 184 ณ คริสตจักรน้ำพุแห่งชีวิต ต.บ้านแยง อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ประชาชนจำนวนมากได้เข้ามารับบริการตรวจโรคทั่วไป 265 คน ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการฝังเข็ม 110 คน ผู้รับบริการสอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 140 คน แจกแว่นสายตา 218 อัน ตัดผมฟรี 78 คนแจกยาถ่ายพยาธิ 204 เม็ด ผู้ใหญ่รับเชื่อ 9 คน และเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม 52 คน โดยเด็กๆได้ดูการ์ตูน Superbook ตอน เรื่องมีอยู่ว่า และจงปล่อยประชากรของเราไป เด็กได้ตัดสินใจอธิษฐานรับเชื่อ 13 คน มากกว่านั้นเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วย มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่าน คริสตจักรในท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมทำให้งานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี 184th MEDICAL MISSION The ...

Read More »

ส่งมอบห้องน้ำให้โรงเรียนชายแดน

เมื่อวันที่ 21 -24 มิถุนายน 2017 เจ้าหน้าที่มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ได้ลงพื้นที่เพื่อมอบ ห้องน้ำให้กับโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กบ้านตะกุยทู และหอพักเด็กบริเวณชายแดนไทย-พม่า อ.แม่ระมาด จ.ตาก มีเด็กๆถึง 190 คนที่ได้รับผลประโยชน์จากห้องน้ำนี้ จากที่เมื่อก่อนทางโรงเรียนมีความลำบากอย่างมากมาย เพราะขาดแคลนห้องน้ำจริงๆ ลำบากทั้ง เด็กนักเรียน และครู ถ้าจะทำธุระส่วนตัว ก็ต้องเข้าป่าอย่างเดียว มากไปกว่านั้น ถ้าฝนตก ก็จะลำบากมากเพราะ เด็กก็ไม่มีเสื้อกันฝน ฤดูร้อน ก็ไม่มีที่บังแดด ถ้าเป็นฤดูใบไม้ร่วง ก็ต้องเดินไกลขึ้น ทำให้เด็กมีปัญหาด้านสุขภาพ หลังจากที่ได้รับการสนับสนุนห้องน้ำ ทางโรงเรียนมีความสะดวกสบายมากขึ้น มีห้องน้ำที่ถูกสุขลักษณะ คุณครูและเด็กนักเรียนทุกคนต่างมีความชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิ่ง การช่วยเหลือครั้งนี้เราได้สร้างเสริมสุขอนามัยที่ดีให้กับเด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลความเจริญ โดยได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด และ กลุ่มบริษัทโกลว์ที่ได้สนับสนุนงบประมาณและอุปกรณ์การก่อสร้างห้องน้ำ ทางมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง On June 21 – 24, 2017, the staff ...

Read More »

สูญเสีย แต่ไม่เสียศูนย์

ไม่มีใครอยากพบกับการสูญเสีย โดยเฉพาะคนที่เรารัก แต่ในความเป็นจริง เราหลีกเลี่ยงความตายไม่ได้ชีวิตยังคงต้องสู้ต่อ หลังจากวันคืนที่โหดร้ายได้ผ่านพ้นไป คุณสุวรรณ์และภรรยาต้องเผชิญกับความทุกข์ทรมาณใจจากการที่ต้องสูญเสียลูกสาวที่เป็นที่รักไปจากผลพวงของอุบัติเหตุ ชีวิตเสียศูนย์ แต่ก่อนเคยหวังในสิ่งที่ผิดและก็ต้องพบกับความผิดหวัง ช่วงที่ลูกสาวใกล้จะเสียชีวิต การช่วยเหลือจากข้างนอกก็ถอนตัวหมด ที่เคยบอกว่าจะให้ก็ไม่ให้ เงินที่เคยได้รับก็เสียไปกับการไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คิดว่าจะช่วยได้ สุดท้ายก็ว่างเปล่า เคยสิ้นหวังจนถึงขั้นจะฆ่าตัวตายพร้อมกัน แต่พระเจ้าได้พลิกชีวิตของทั้งคู่ พระองค์นำให้ทั้งสองมารู้จักพระเจ้าผ่านเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อในชีวิตของลูกสาว และการดูแลของคริสตจักรท้องถิ่น ชีวิตทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง มีชีวิตที่มีความหวังใจอยู่เสมอ ทั้งสองลุกขึ้นเพื่อจะดำเนินชีวิตให้เป็นพรต่อไป คุณสุวรรณ์และภรรยาได้วางแผนเริ่มต้นการทำอาชีพเกษตรอีกครั้งหลังจากหยุดไปตั้งแต่ที่ลูกสาวประสบอุบัติเหตุ ทาง CBN ได้สนับสนุนโครงการส่งเสริมอาชีพ การปลูกกระเทียมโดยได้สนับสนุนอุปกรณ์ระบบน้ำทั้งหมด ซึ่งเพียงไม่กี่เดือน เราก็ใด้เห็นถึงการเกิดผลที่ทำให้เราชื่นชมยินดีอย่างยิ่ง และนี่เป็นส่วนหนึ่ง คำสัมภาษณ์จากแม่น้องหนูนา “ตอนแรกแม่ก็ไม่คิดว่าจะได้รับการช่วยเหลือแล้ว แต่ก็ยังได้อยู่ คุณเอกราช(เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ)บอกแม่ว่า พระเจ้าให้แล้วก็ให้เลย แม่ก็ขอบคุณพระเจ้า แม่คิดว่าเราทั้งสองคนไม่มีกำลังความสามารถที่จะหาอุปกรณ์เกี่ยวกับระบบน้ำแบบนี้ได้ เพราะเราไม่มีเงิน เงินที่มีเหลืออยู่เราก็นำไปซื้อเชื้อพันธุ์ของกระเทียม เราอยากปลูกกระเทียมเพราะเราเคยปลูกและหยุดไปในช่วงที่น้องป่วย เรา ดีใจมากที่ได้รับการช่วยเหลือพระเจ้าก็อวยพรให้เราได้รับผลผลิตที่ดีต้นกระเทียมมีความสมบูรณ์และสวยเนื่องจากได้รับน้ำที่พอดี และสม่ำเสมอ (มูลนิธิฯสนับสนุนอุปกรณ์ระบบน้ำ) และเราได้ปลูกพืชผักสวนครัวไว้เพื่อบริโภคและจำหน่ายไว้เป็นอาชีพเสริม ส่วนในวันและเวลาที่ว่างจากทำไร่ทำสวนก็จะเดินทางร่วมกับพี่น้องในคริสตจักร ออกช่วยเหลือพี่น้องที่ต้องการแรงงานและความ ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ออกช่วยเหลือพี่น้องในการสร้างบ้านการเก็บเกี่ยวทางการเกษตร การออกประกาศตามบ้านและอื่นๆ อีกหลายด้าน ...

Read More »

เรื่องเล่าจากเด็กชายซอแกะมู

กว่า 2 ชั่วโมง ที่เราออกเดินทางจากตัวอำเภอแม่สอด จังหวัดตาก เข้าสู่ อำเภอแม่ระมาดเป้าหมายของเราคือ บ้านตะกุยทูชายแดน ฝั่งประเทศพม่า ยานพาหนะเดียวที่พาเราข้ามไปได้  ก็คือ เรือลำนี้ พวกเราทีมงานมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) รีบขนของขึ้นเรือ ด้วยเพราะมีความ ตั้งใจที่จะไปจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเด็กที่บ้านตะกุยทูชายแดนฝั่งประเทศพม่า ซึ่งพวกเขาไม่เคยได้รับโอกาสแบบนี้อย่างแน่นอน เราได้พูดคุยกับเด็กคนหนึ่งที่มีความน่ารัก และกล้าแสดงออกเด็กชายคนนั้นชื่อซอแกะมู อายุ 13 ปี เขาบอกกับเราว่า  เขาเดินมาโรงเรียนคนเดียว บ้านของซอแกะมูอยู่ในหมู่บ้าน ใกล้ๆ กับอนามัย เขายังเล่าให้เราฟังว่า “พ่อกับแม่พาครอบครัวมาอยู่ที่หมู่บ้านตะกุยทูประมาณ 20 ปีแล้ว เมื่อก่อนครอบครัวเราอยู่ที่ศูนย์อพยพแม่ละ 3 ปี จากนั้นเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านตะกุยทู ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกกับชาวบ้าวว่าจะมีทีมงานมาจัดกิจกรรม และนัดให้มา บอกว่าจะมีอาหารมื้อพิเศษรวมไปถึงการแจกกระเป๋านักเรียนด้วย” “แต่ก่อนผมใช้กระเป๋าใบละ 15 บาท ที่มีขายที่ร้านค้าในชุมชนของเราซึ่งไม่ค่อยแข็งแรง ใช้ได้ประมาณสามเดือนก็พัง ตั้งแต่เปิดเทอมนี้ผมเปลี่ยนกระเป๋าไปสามครั้งแล้วครับ เมื่อมันขาด และ  ไม่มีเงิน ผมก็ใส่ในถุงพลาสติกมาโรงเรียน แต่กระเป๋าที่ผมได้วันนี้ผมชอบมาก มันสวยมาก ผมไม่คิดว่าจะมีใครเอากระเป๋าดีๆแบบนี้มามอบให้กับผม ...

Read More »