Home / Live & Update (page 11)

Live & Update

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์สามารถทำดีเพื่อลบบาปได้จริงหรือ?

การทำดีของมนุษย์ไม่สามารถลบล้างคดีบาปของเราได้ เพราะการทำดีเป็นหน้าที่ของมนุษย์อยู่แล้ว และการทำดีของเราช่วยได้เพียงอย่างเดียวคือให้ข้อหาบาปนั้นอยู่ตัวเท่านั้น เช่นเดียวกับการรักษากฏหมาย ก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว ไม่สามารถลบล้างคดีที่เราทำได้ ช่วยได้อย่างเดียวคือไม่ให้คดีที่มีอยู่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความบาปมาจากไหน? EP.3

พระเจ้าได้ใส่จิตสำนึกผิดชอบไว้ในใจมนุษย์ ซึ่งมีหน้าที่บอกให้มนุษย์รู้ว่าอะไรดี – ชั่ว,เตือนมนุษย์,มองดูเมื่อมนุษย์ไม่เชื่อฟังพระเจ้า,ฟ้องผิดให้มนุษย์กลับใจ,เมื่อมนุษย์ไม่กลับใจ จิตสำนึกจะออกห่างเรื่อยๆ,เมื่อมนุษย์ยังไม่กลับใจอีก จิตสำนึกจะนอนหลับ ทำให้คนนั้นทำบาปโดยไม่รู้สึกผิดอีกต่อไป และสุดท้ายจิตสำนึกจะตื่นขึ้นมาในวันพิพากษาเพื่อเป็นพยาน

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความบาปมาจากไหน? EP.2

เมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์ขึ้นมา พระเจ้าได้ให้กฏเอาไว้ด้วย และกฏที่พระเจ้าให้เป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ นั่นคือกฏทางศีลธรรม ส่วนกฏที่มนุษย์สร้างขึ้น สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่รู้สึกผิด เช่นกฏจราจร และหลังจากพระเจ้าสร้าง พระเจ้าจะใส่บางอย่างไว้ในใจเรา เพื่อเป็นพยานว่าเราได้ทำตามกฏที่พระเจ้าใส่ไว้ให้ไหม?

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความบาปมาจากไหน EP.1

พระเจ้าไม่ได้สร้างความบาป แต่เป็นเพราะว่ามนุษย์ใช้อิสรภาพในการเลือกที่พระเจ้าใส่ไว้ในใจทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่เชื่อฟังกฏเกณฑ์ของพระเจ้าต่างหาก จึงเกิดความบาปขึ้น และมนุษย์ต้องรับผิดชอบต่อความบาปนั้น

Read More »

คนมาจากลิงจริงหรือ? (5)

ดาร์วินท้าทายว่า ถ้าหากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีเจริญขึ้นกว่าในสมัยของเขา ถ้าค้นพบหลักฐาน 2 อย่างนี้ว่าขัดแย้งกับสิ่งที่เขาพูด ให้เลิกเชื่อทฤษฎีของเขาได้เลย หลักฐานนั้นคือ 1. สายพันธุ์ที่หายไป(Missing link) และ 2. ถ้าสิ่งมีชีวิตมาจากเซลล์เดียวกัน ดังนั้นจะสามารถสกัดเซลล์จากสัตว์และพืชมาผสมกับคนได้ แต่หลักฐานที่ดาร์วินต้องการไม่เป็นความจริง มีการถอดรหัสพันธุกรรมว่ามนุษย์ถูกสร้างมาอย่างมีความละเอียดมากกว่าสัตว์ทุกตัวในโลก เราถูกสร้างมาให้มีจิตวิญญาณเพื่อรับความรอดจากพระเจ้า

Read More »

มนุษย์คือใคร? (4)

ปรากฏการณ์ 3 อย่างที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เรามีจิตวิญญาณ ประการที่ 2 คือ เมื่อสัตว์ไม่มีจิตวิญญาณ การแสดงออกภายนอกและภายในจึงเหมือนกัน ต่างจากมนุษย์ที่สามารถแสดงออกต่างจากความรู้สึกที่แท้จริงของตัวเองได้ และประการที่ 3 มนุษย์ต้องการความอิ่มใจ ในขณะที่สัตว์ต้องการเพียงความอิ่มกายเท่านั้น

Read More »

มนุษย์คือใคร? (3)

ปรากฏการณ์ 3 อย่างที่ชี้ให้เห็นว่ามนุษย์เรามีจิตวิญญาณ ประการที่ 1 คือมนุษย์เราสามารถเอาชนะสัญชาตญาณได้ เพราะในตัวมนุษย์มีจิตวิญญาณที่พระเจ้าใส่ไว้ให้ ซึ่งสัตว์ไม่มี

Read More »

มนุษย์คือใคร? (2)

นักปรัชญากรีกโบราณกล่าวว่า สัตว์ไม่ใช่คน คนไม่ใช่สัตว์ และสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ก็คือมนุษย์มีจิตวิญญาณ พระเจ้าตั้งใจสร้างเราแต่ละคนให้เป็นคน เราถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้า ไม่ใช่เป็นพระเจ้า และไม่ใช่สัตว์ประเสริฐ

Read More »

มนุษย์คือใคร? (1)

พระเจ้าสร้างมนุษย์ตามแบบอย่างของพระองค์ โดยสร้างในส่วนที่มองเห็นได้และส่วนที่มองไม่เห็น ส่วนที่มองเห็นได้คือร่างกาย พระเจ้าสร้างมนุษย์มาจากผลคลีดิน แต่ส่วนที่ทำให้มนุษย์มีค่าคือส่วนที่มองไม่เห็น คือจิตวิญญาณ ซึ่งเป็นสิ่งที่มีค่า จนทำให้พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาตายไถ่บาปเพื่อจิตวิญญาณดวงเดียวของเรา

Read More »

ธรรมชาติสร้างสรรพสิ่งจริงหรือ? (2)

เหตุผลที่ทำให้เราไม่เชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งประการที่ 4 คือ ธรรมชาติไม่สามารถสร้างสิ่งมีชีวิตได้ 5). เพราะการเชื่อว่าธรรมชาติเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งต้องใช้ความเชื่อมากกว่าการยอมรับว่าพระเจ้าเป็นผู้สร้าง 6). มนุษย์เราอยู่นอกเหนือกฏที่พระเจ้าสร้าง เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวในโลกที่สามารถเอาชนะกฏแห่งธรรมชาติได้

Read More »