Home / รายการ / If you believe

If you believe

If You Believe บุญยืน สุขเสน่ห์

คุณบุญยืน สุขเสน่ห์ ได้สละถิ่นฐานบ้านเกิดอย่างถาวรที่สหรัฐอเมริกามาอยู่ประเทศไทยเมื่อ 30 กว่าปีก่อน ด้วยความเชื่อที่ว่าพระเยซูคริสต์รักเขา และก็รักชนเผ่าตองเหลืองด้วย ความเชื่อนี้ทำให้เขาทิ้งความสุขส่วนตัว มาใช้ชีวิตร่วมกับพี่น้องตองเหลือง เขาได้ช่วยเหลือในการดูแลด้านสุขอนามัย การศึกษา อาชีพ และเรียกร้องให้ตองเหลืองมีสัญชาติไทย การเสียสละของเขาทำให้ผู้คนจดจำ และเห็นเป็นการกระทำอย่างชัดเจนที่ว่า “รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง”

Read More »

If You Believe ณัฐชยา ดวงทิพย์

คุณณัฐชยา มีอาชีพเป็นดีไซน์เนอร์ ที่ประสบความสำเร็จ แต่วันนึงหนทางเส้นนี้ได้ถึงทางตัน เมื่อเธอได้พบกับความรักของพระเจ้าเธอพบความจริงว่า พลังรักจากพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่และอัศจรรย์ จนเธอไม่มองดูตัวเองเป็นศูนย์กลางอีกต่อไป เธอใช้ของประทานที่พระเจ้าประทานให้สอนคนอื่นๆ ให้รู้จักกับพระเจ้าผู้เป็นดีไซน์เนอร์ผู้ยิ่งใหญ่ตัวจริง

Read More »

If you believe กวิน อำไพพงษ์

ุุ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะสามารถทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะเป็นพรให้กับผู้คนอีกมากมายได้

Read More »

If you Believe เชษฐา สุวรรณสา

คุณกวินเชื่อว่าการถ่ายภาพเป็นของประทานจากพระเจ้า เขาทำงานร่วมกับพระองค์ผ่านการกดชัตเตอร์ เพจ Through my eyes by kawin ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพื่อหนุนใจ และเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้คนผ่านภาพและถ้อยคำของพระองค์ในมุมมองของเขาเอง

Read More »