Read Full Post

อยากรู้จักพระเจ้า

[box type=”shadow” align=”” class=”” width=””] พระเจ้าทรงทำได้อย่างแน่นอน เพราะว่า…… พระเจ้าทรงอยู่กับคุณเสมอ พระองค์ทรงรักคุณ พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงคุณ และพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือในทุกๆด้านแก่คุณไม่ว่าจะปัญหาใดก็ตาม ที่คุณกำลังเผชิญอยู่ ความรู้สึกแตกสลาย ความรู้สึกว่าตนเองไร้ค่าที่อยู่ในหัวใจของคุณมาแสนนาน ความผิดพลาดบางอย่างที่คุณได้กระทำแล้วหวังว่าคุณจะสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ “เราคือพระเจ้าของมวลมนุษยชาติ มีสิ่งใดยากเกินไปสำหรับเราหรือ?”พระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า จะลงมาสวมทับท่านด้วยฤทธานุภาพ…. และท่านจะเปลี่ยนเป็นคนละคน” [/box] […]

Salvation, ศูนย์อธิษฐานและให้กำลังใจ
Read Full Post

ต้องการคำอธิษฐาน

รับการอธิษฐานเผื่อและรับกำลังใจ แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ ฟิลิปปี 4.6-7 โปรดเลือกหัวข้อและกรอกรายละเอียด

Salvation, ศูนย์อธิษฐานและให้กำลังใจ
Read Full Post

การอบรมและให้คำปรึกษา

“การให้คำปรึกษาแบบคริสเตียน” ในเดือนกันยายน 2014 ที่ผ่านมา อ.ปารีส เอสปานา ผู้จัดการแผนกอธิษฐานและให้กำลังใจ ของซีบีเอ็นสยาม ได้ให้การอบรมแก่นักเรียนพระคัมภีร์โรงเรียน Chrestos bible school 56 คนซึ่งเป็นชนเผ่าปกากะญอ ในหัวข้อความเป็นผู้นำแบบคริสเตียนและการให้คำปรึกษารวมถึงการอธิษฐานเผื่อ ที่หมู่บ้านทางตอนเหนือ ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน “ฉันพบว่าการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้คำปรึกษานั้นเป็น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อพันธกิจที่เรากำลังรับใช้อยู่คำถามต่างๆที่อาจารย์ปารีสช่วยตอบแก่พวกเรานั้นเป็นประโยชน์ […]

ศูนย์อธิษฐานและให้กำลังใจ