Home / พันธกิจ / ศูนย์อธิษฐานและให้กำลังใจ

ศูนย์อธิษฐานและให้กำลังใจ

ต้องการคำอธิษฐาน

รับการอธิษฐานเผื่อและรับกำลังใจ แล้ว​สันติ​สุข​แห่ง​พระ​เจ้า​ซึ่ง​เกิน​ความ​เข้าใจ จะ​คุ้มครอง​จิตใจ​และ​ ความ​คิด​ของ​ท่าน​ไว้​ใน​พระ​เยซู​คริสต์​ ฟิลิปปี 4.6-7 โปรดเลือกหัวข้อและกรอกรายละเอียด

Read More »

การอบรมและให้คำปรึกษา

“การให้คำปรึกษาแบบคริสเตียน” ในเดือนกันยายน 2014 ที่ผ่านมา อ.ปารีส เอสปานา ผู้จัดการแผนกอธิษฐานและให้กำลังใจ ของซีบีเอ็นสยาม ได้ให้การอบรมแก่นักเรียนพระคัมภีร์โรงเรียน Chrestos bible school 56 คนซึ่งเป็นชนเผ่าปกากะญอ ในหัวข้อความเป็นผู้นำแบบคริสเตียนและการให้คำปรึกษารวมถึงการอธิษฐานเผื่อ ที่หมู่บ้านทางตอนเหนือ ของอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน “ฉันพบว่าการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการให้คำปรึกษานั้นเป็น สิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อพันธกิจที่เรากำลังรับใช้อยู่คำถามต่างๆที่อาจารย์ปารีสช่วยตอบแก่พวกเรานั้นเป็นประโยชน์ มากต่อฉันและต่อพวกเราทุกคน” (คุณSaw Htee K’Por) “ก่อนหน้านี้ ข้าพเจ้าไม่เข้าใจนักเกี่ยวกับวิธีการให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่น แต่ตอนนี้ข้าพเจ้าได้เห็นภาพที่กว้างขึ้นและเข้าใจมากขึ้นเมื่อได้เข้าอบรมในครั้งนี้” (คุณSaw Ku Po) “ขอบคุณมากๆสำหรับอาจารย์ที่มาสอนพวกเราที่นี่ ข้าพเจ้าได้เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างจากท่าน” (คุณNaw Maree) หากท่านสนใจทราบข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่อง “การให้คำปรึกษาตามแนวทางพระคัมภีร์และการอธิษฐานเผื่อ” ของซีบีเอ็นสยาม  กรุณาติดต่อเราได้ที่เบอร์ 093-2809081หรือ 081-9602181

Read More »