CBN THAILAND » ข่าว พันธกิจพระพร http://www.cbnthailand.com Mon, 15 Oct 2018 14:33:58 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.2.21 CDP Buriram สร้างเด็กไทย ให้เป็นเด็กดี http://www.cbnthailand.com/?p=8073 http://www.cbnthailand.com/?p=8073#comments Mon, 20 Aug 2018 04:31:25 +0000 http://cbnthailand.com/?p=80730001

โครงการพัฒนาและปกป้องเด็กในชุมชนและคริสตจักร

  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ยากลำบาก เพื่อการสนับสนุนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในสภาพครอบครัว การศึกษา สุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม เพราะสังคมในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ทำให้ศีลธรรมในจิตใจมนุษย์ตกต่ำลง มีค่านิยมที่ผิดๆ สิ่งเหล่านี้ก่อเกิดปัญหาหลายๆด้านตามมา CBN Thailand ได้ร่วมมือกับหลายคริสตจักร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคริสตจักรดอนนางงาม โดยทางคริสตจักรได้กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สองของทุกเดือน โดยมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เกมสนุกๆ ที่สอดแทรกทักษะด้านภาษาอังกฤษ พาไปทัศนศึกษา ตลอดจนให้ความรู้วิธีการปกป้องตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรม และเพิ่มเติมความรู้ด้านจริยธรรมทางคริสตศาสนาแก่เด็ก ผู้ดูแลโครงการได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กเพื่อทราบถึงความเป็นอยู่และให้กำลังใจกับแต่ละครอบครัว

  0012

  ในเดือนที่ผ่านมา

  ผู้ดูแลโครงการได้มีโอกาสนัดเด็กๆเพื่อสร้างความสันพันธ์ระหว่างเด็กๆที่มาคริสตจักรและเด็กๆในโครงการเป็นการรวมตัว
  กันนมัสการพระเจ้าและฟังคำเทศนาหนุนใจจาก อ.ชาลี ซึ่งหนุนใจว่า พระเจ้าทรงเลือกเราให้ได้รู้จักกับพระองค์และพระองค์
  เองทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเด็กๆทุกคน เวลาที่เราทำผิดเราสามารถขอการอภัยจากพระเจ้า หรือแม้แต่ในยามที่เราต้องเผชิญ
  กับปัญหา เด็กๆสามารถที่จะอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เราทุกคนที่เชื่อช่วยเราให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ เด็กๆ ได้
  แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้ทำและเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

  0010

  0002

  น้องฝน เด็กหญิงวิภาดา

  เรืองปะคำ อายุ 12 ปี ได้แบ่งปันเรื่องราวของเธอหลังจากได้เข้าร่วมโครงการนี้ว่า

  “ขอบคุณพระเจ้าที่หนูได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานทำให้หนูมีประสบการณ์
  กับพระเจ้ามากขึ้น เวลาที่หนูร้องเพลงนมัสการพระเจ้า หนูรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาอยู่ข้างๆ หนู และเมื่อหนู
  ได้อ่านพระคัมภีร์ในคำอธิษฐานของพระเยซู หนูท่องจำหลายๆ รอบจนหนูจำได้ขึ้นใจ หนูขอบคุณโครงการนี้
  ที่มีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตของหนูให้มีเป้าหมายและดำเนินในทางของพระเจ้าค่ะ”

  เนื่องจากน้องฝนได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าและได้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งมาคริสตจักรในช่วงระยะเวลาตลอด 6 เดือน
  ที่ผ่านมา น้องเริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าในเรื่องการอธิษฐาน น้องอธิษฐานเผื่อคุณพ่อที่ทำงานอยู่ต่างพื้นที่ ไม่ได้เดิน
  ทางและส่งเงินกลับมา ให้หนูพยายามติดต่อก็ไม่สามารถติดต่อได้ แต่เมื่อทางคริสตจักรหนุนใจให้น้องอธิษฐานกับพระเจ้า

  พระเจ้าก็ทรงเป็นคำตอบอย่างรวดเร็วคือในวันถัดมานั้นคุณพ่อของน้องติดต่อกลับมาและส่งเงินมาให้ทางครอบครัวใช้
  ส่วนเรื่องต่อมาในด้านการเรียนทุกครั้งที่น้องมาที่คริตสจักรจะบอกเสมอว่าอยากให้พระเจ้าประทานความเข้าใจในการเรียน
  มากขึ้น ขอให้พระเจ้าให้สติปัญญาในการเรียนรู้ และไม่นานน้องก็ได้มาเป็นพยานว่าน้องได้รับทุนอุดหนุนจากทางโรงเรียน
  จำนวนเงิน 500 บาท เนื่องจากมีผลการเรียนที่ดี และในช่วง 3-4 เดือนต่อมาน้องก็ได้มาโอกาสชวนเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆ
  มาที่คริสตจักร ด้วยเหตุผลว่าอยากให้พวกเขารู้จักพระเจ้าในแบบที่น้องมีประสบการณ์

  0009

  0004

  CHILD DEVELOPMENT AND PROTECTION PROJECT IN BURIRAM PROVINCE

  OB has initiated Children Development and Protection project in Buriram, northeaster Thailand
  since 2012. OB recognizes that the statistics of the children staying with grandparents in the area
  are very high. Some children’s parents not only working far away but also divorce or separated leaving
  their children behind with their grandparents who live from hand to mouth depending on the money
  sent by the children’s parents.

  As a result, OB has consulted with the partner church (Jaisamarn Don Nang Ngam church) that share the burden
  and would like to help protect the children at risk of being abused, neglected or abandoned because of the lack
  of parental care. Human trafficking is also another main issue from which the churches would like to prevent the
  kids.

  The children’s minister work with the children’ families and grandparents through home-visits to build relationship
  with their parents.

  0007

  0003

  Last month,

  the children in the church and in the program gathered together to worship God and listen to the word of God.
  They learned about praying and worshiping.
  The pastor encouraged them that we were all chosen by God. He has a great plan for each of us.
  If we did wrong thing, he still gives a chance for us to repent.
  If we have problems, we can ask the Holy Spirit who can help us to overcome it.
  The children share things that they can do to be glorified God.

  0005

  0008

  0006

  Wiphada Ruengpakham,

  12 years old girl in the project share her testimony that She joined the Child Development and Protection program at Don Nang Ngam Church in Buriram province. She learn English, Arts & Crafts and Bible lessons through activities given. She came to the church and attended the program in last November.

  She made a decision to receive Jesus Christ as her savior on Christmas Day. After that she has been attending the program for six months now, her life has improved. She has some experience with God. She said “I know God more through reading his word and praying. When I worship God I feel God stand beside me. I love to read and remember the Lord’s Prayer in Matthew 6. God listens to my prayers. Once, I worry about my dad who works in another province because he couldn’t contact me as usual. I asked for help from God. God answered my prayer in the next day. My dad called me back and transferred money for our family.” She always tell the minister that she asks God to give her wisdom and skill in all learning. Afterwards, she shared her testimony that she received the scholarship because she has outstanding academic performance. Moreover, she invited her friends and relatives to come to church because she want them to know God same as her. “I would like to give thanks to CBN Thailand who provide this great project. This project develop me to have goal in life and live life in God’s way.”

  ]]>
  http://www.cbnthailand.com/?feed=rss2&p=8073 0
  ผลิดอกออกผล จากผู้ตามสู่ผู้นำ http://www.cbnthailand.com/?p=7838 http://www.cbnthailand.com/?p=7838#comments Tue, 10 Jul 2018 08:10:51 +0000 http://cbnthailand.com/?p=7838


  ผลิดอกออกผล จากผู้ตามสู่ผู้นำ
  น้องปะแตะเป็นหนึ่งในน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวันเสาร์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เขาเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มแรกของโครงการ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
  เขาได้รับ การเสริมสร้างทักษะทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ จิตใจและภาวะความเป็นผู้นำ เขารับการพัฒนาและเติบโตขึ้นเกลายป็นรุ่นพี่ที่คอยดูแล สอนและแนะนำน้องๆ
  รุ่นใหม่ที่เข้ามาในโครงการ เขาสามารถทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังได้เป็นอย่างดี จากเด็กชายตัวเล็กๆในวันนั้น วันนี้เขาได้ยืนอยู่ในตำแหน่งของประธานนักเรียน

  0005

  โรงเรียนปายวิทยาคาร และนี่คือคำพยานของเขา “เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้
  ประกาศให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง ผู้ที่จะเป็น ประธานนักเรียน ตอนแรก มีเพื่อนในห้องคนหนึ่ง

  จะลงสมัครแต่เพื่อนๆ คนอื่นเขาไม่เห็นด้วย ทั้งห้องจึง โหวต กันใหม่และ ตกลงว่า เขาจะให้ผม เป็น
  ผู้สมัคร ตอนแรก ที่ผมรู้ ผมไม่ค่อยมั่นใจ ในเรื่องนี้เลย เพราะผมเป็นลาหู่ พุดไม่ชัด และ ผมมักจะถูก
  คนอื่นๆ

  ล้อว่าผมไม่เก่ง แต่เมื่อผมมาปรึกษากับ พี่คอยน์ ดอย และโมเสสทุกคนบอกให้ ผม ว่า ผมทำได้ และ
  วันนั้นเราได้อธิษฐานกันในเรื่องนี้ ผมขอบคุณพระเจ้า ที่ดอยเอง ให้กำลังใจผมมาก และแนะนำผม
  หลายอย่าง

  0007

  เพราะดอย เป็นประธานนักเรียนในปีที่แล้ว และ ผมก็ตกลงรับสมัครเป็นประธานนักเรียน ครับ
  นี่เป็นรูปวันที่ผมต้องไปหาเสียงกับเพื่อนๆ นักเรียน ผมเลือกเสื้อตัวที่สะอาดและขาวที่สุด

  วันนั้นผม อธิษฐานอย่างมาก ในการที่จะไม่สั่น และ กล้าที่จะ พูดนโยบายของผมและ
  เรื่องต่างๆ ให้สำเร็จ ผมขอบคุณพระเจ้าครับ ในที่สุด เมื่อวันเลือกตั้งมาถึง ผมได้รับเลือกตั้ง
  เป็นประธานนักเรียน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร ชนะ คู่แข่ง ด้วยคะแนน กว่า 200 คะแนน
  ครับ ผมดีใจมาก และ ผมก็รู้ว่า ความสำเร็จนี้ มาจากพระเจ้า ผม ตั้งใจไว้ครับ

  ว่า ผมจะเป็นคริสเตียนที่เป็นประธานนักเรียนครับ และ ผมก็รู้ว่า พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับ
  เพื่อนๆ ในโรงเรียนปาย ในการที่ให้ประธานนักเรียนทั้ง 2 ปีเป็น เด็กๆ จากศูนย์แสงอรุณ
  และ ผมจะไม่ทำให้พระเจ้าผิดหวังครับ” ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นผลิตผลที่สวยงาม
  จากสิ่งที่เราได้ทุ่มเทไปและเราเชื่อว่าจะเห็นอีกหลายๆคนที่เกิดผลดีเช่นกับน้องปะแตะ

  0012

  Youth from Humanitarian’s Children and Youth Project is Elected School President

  One of CBN Thailand Humanitarian’s project is the Saturday Christian Ethical
  Training for Children and Youth at Risk of Substance Abuse in Pai district,
  Maehongson Province.

  A total of 51 children and youth gather together at Saeng Arun Center every
  Saturday, where they learn English, Chinese, Music,
  Arts & Crafts and Bible lessons.

  As Pastor Coin has continually been dedicating her time to invest in these
  children, the fruits are manifesting. Past records show that the youth leadership
  training,

  under this project, has been beneficial to all of the children that
  have been attending the program. This past month of April,

  one of the youths, a 10th grader who has been attending the Saturday classes
  for a couple of years now, has just recently been elected as the president
  of the student body in his school.

  00013

  Noppachai, also known as Patae, is a 10th grader in Pai Wittayakorn School. He
  shared his testimony of how he became the student president. His school had
  announced that there would be elections for the school’s student president and
  his class had voted for him to represent the students.

  He told us about the hesitation that he felt, “At first, I did not feel confident
  because I am from the Lahu tribe and I do not speak Thai well. But when I shared
  this to Pastor Coin, and my friends (*at the center) – Doi and Moses, they all
  encouraged me. We also prayed together.

  0006

  Doi also gave me some advice because he was the president last year.”
  Patae started gaining confidence and did everything that was required to run for
  president. “I chose the nicest and whitest shirt I had and wore it on that day.

  Then I prayed that I would not fear but that I would be brave enough to talk about
  the school’s and student’s policies.” Patae won the election and is now president
  of the student body, representing his school. He humbly said,

  “I was so glad and always realize this is from God. God has anointed me
  here and I will do my best to serve Him and be a blessing to my school.”

  ]]>
  http://www.cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7838 0
  ข่าวพันธกิจพระพร | คุณอรุณฝางเกตุ http://www.cbnthailand.com/?p=7834 http://www.cbnthailand.com/?p=7834#comments Mon, 02 Jul 2018 03:26:15 +0000 http://cbnthailand.com/?p=7834


  0011

  จากเหตุการณ์อุบัติเหตุ เมื่อสามปีที่ผ่านมา ได้สร้างบาดแผลและผลกระทบต่อชีวิตของคุณอรุณ ฝางเกตุ เขาต้องสูญเสียขาข้างขวา ต้องใช้เวลาในการรักษาประมาณหลายปีกว่าที่จะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ มากกว่าความเจ็บปวดทางกาย ยังทำให้จิตใจของเขาบอบช้ำ เขาเล่าให้ฟังว่า “ตอนนั้นผมนั่งอยู่บนรถซาเล้ง จู่ๆก็มีรถยนต์มาพุ่งชน มารู้อีกทีตัวเองกลายเป็นคนพิการไปเสียแล้วไม่สามารถเดินได้ ช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตตอนนั้นก็คิดอยากตาย เพราะรับสภาพตัวเองไม่ได้” หลังจากนั้นเขาก็ได้พบภรรยา ผู้ที่เป็นกำลังใจให้มีแรงที่จะสู้ชีวิต เขาจึงคิดทำมาหากินเลี้ยงชีพ ด้วยการดัดแปลงรถที่มีให้สามารถขับขี่ได้โดยใช้มือเพื่อออกขายไก่ย่าง น้ำหวาน ตามในหมู่บ้าน ซึ่งมีพื้นที่เป็นภูเขา ถนนไม่สะดวก พอจะได้กำไรบ้างเพียงพอที่จะเลี้ยงชีวิตแบบวันต่อวัน

  0010

  ที่ผ่ามาครอบครัวคุณอรุณพักอาศัยอยู่กับบ้านพ่อแม่ที่แก่ชรา ในบ้านมีเพียง 2 ห้อง ซึ่งพ่อแม่ได้ยกบ้านหลังนี้ให้กับน้องสาว
  เพราะเธอเป็นผู้ดูแลพ่อแม่ เมื่อพ่อแม่เจ็บป่วยน้องสาวจึงต้องย้ายเข้ามาอยู่ดูแลพ่อแม่ ทางตัวเองกับภรรยาจำเป็นต้องหาที่
  อยู่อาศัยโดยน้องสาวได้อนุญาตให้สร้างบ้านเล็กๆ บนที่ดินใกล้กับบ้านเดิมนั้นได้ จึงเริ่มสะสมเงินได้เล็กน้อยจึงเลื่อยไม้มาทำ
  โครงหลังคาและมีเพื่อนบ้านบริจาคเสาบ้าน และช่วยขนทรายที่จะใช้ในการก่อสร้างบ้าน รวมทั้งส่วนอื่นๆจนได้มุงหลังคา
  แต่ก็ได้แค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นยังขาด หลังคาบางส่วน ,การก่ออิฐรอบ,เทพื้นบ้าน,ติดตั้งหน้าต่าง-ประตู,ส่วนของห้องน้ำทั้งหมด

  0008

  ได้ลองติดต่อขอกู้เงินคนพิการก็มีคิวยาวถึงสองร้อยกว่าคิวก็ต้องรออีกนานกว่าจะถึงคิว ความคิดที่จะสร้างบ้านจึงต้องหยุดไป
  CBN Thailand ได้รับการประสานงานจากคริสตจักรละแมเพื่อให้เสนอการขอความช่วยเหลือ CBNThailand ได้สนับสนุน
  อุปกรณ์สำหรับการสร้างบ้าน โดยมีญาติและเพื่อนบ้านมาช่วยกันสร้างบ้านให้ และส่งเสริมอาชีพโดยต่อรถพ่วงข้างรถมอ
  ไซต์ให้ใหม่ คุณอรุณกล่าวว่า “ตอนนี้บ้านเสร็จแล้วสามารถเข้าอยู่อาศัยได้ ผมได้มีรถซาเล้งใหม่ที่ดีขึ้น ดูดีสะอาด ทำให้
  มั่นใจในการค้าขายมากขึ้น และยังมีเงินทุนให้ทำให้คล่องตัวมากขึ้น หากว่าผมไม่ได้รับการช่วยเหลือ ชีวิตคงไม่มีอะไรดีขึ้น
  บ้านก็คงจะยังไม่เสร็จ ผมรู้สึกตื้นตันใจมาก ขอขอบคุณที่ช่วยเรา ขอบคุณทั้งCBNThailand และคริสตจักรละแม
  ตลอดจนพี่น้องเพื่อนบ้านที่ได้ช่วยผม ขอบคุณมากครับ”

  Mr. Arun Fangket, 52 years old. He is a disabled person who suffers from a motorcycle accident.
  He has spent three years to get healed before returning to work. He told his story that

  0011

  “I remembered at that time, I was sitting on a sidecar. Suddenly there was a pick-up truck crashed
  into my sidecar. I was taken to a hospital for treatment of my injuries. I woke up and found that
  I am disabled. I could not walk anymore. It was the most terrible time of my life.

  I was so depressed and want to die because I couldn’t accept my disability. After that, I found my
  wife who inspired me to push forward, feel good about myself, and live a full life. I tried very hard
  to find a way to earn a living. I have adapted the sidecar to be driven by hand and started selling
  grilled chicken and soft drinks in the village.

  Before, He lived with his parents. There are only two rooms in the house. Then his parents have
  raised the house for his sisters who taking care of them. Since his parents get sick, his sister
  has to move in to take care of them. He and his wife have to move out. “My sister allowed me to
  build my house in her land.

  0010

  I have tried to save money to build a house. Until I have enough to pay for roof tiles.
  My neighbors donated house poles and some of them help to carry sand for construction.
  But there are many parts still missing; some roofs, Brick wall, concrete floor,
  window – doors and the bathroom. I contact government officials to get a loan for the
  disabled but I had to wait in queue which has more than two hundred people.
  So, I had to stop my plan about building a house.”

  CBN Thailand lends a helping hand to him. Mr.Arun said,
  “One day, a member of the church visited my parentsat home and met me. After that, He visited
  my family continually and he saw that my house did not progress.

  He said that he would try to write a proposal to CBN Thailand to help me and encouraged me to
  pray and ask from God.

  I felt blessed and peaceful when the pastor prayed for me. CBN Thailand has provided the
  assistance for the construction of a house My relatives and neighbors came to help build
  my house. Moreover, CBN Thailand

  0008

  gave a new sidecar with some start-up funds. Now, we move into our new house and we have new
  sidecar which beautiful and clean. Those made me have more confidence and flexibility in selling.

  Without your help and support, my life would not be better and the house would not be finished.
  I am so grateful. Thank you for helping us. Thanks to CBN Thailand, Lamae church and all my
  neighbors who helped me. Thank you very much”

  ]]> http://www.cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7834 0 ทำในสิ่งที่รัก..รักในสิ่งที่ทำ http://www.cbnthailand.com/?p=7754 http://www.cbnthailand.com/?p=7754#comments Mon, 11 Jun 2018 08:34:47 +0000 http://cbnthailand.com/?p=7754

  0001

  ทำในสิ่งที่รัก รักในสิ่งที่ทำ Do what you love, Love what you do
  คุณลำดวน สิงห์สถิต อายุ 60 ปี ภรรยาศิษยาภิบาลคริสตจักรชมพู ผู้หญิงที่หลงรักในการเย็บผ้า เธอเริ่มเรียนเย็บผ้าหลังจากที่แต่งงานเสร็จแล้ว ตอนอายุ 25 ปี เริ่มไปเรียนที่แรกกับกลุ่ม กศน.ของหมู่บ้าน จากนั้นก็เริ่มทำอาชีพนี้ในอำเภอเนินมะปราง เมื่อก่อนการตัดเย็บผ้ารายได้ค่อนข้างจะดีมาก แต่เมื่อเวลาผ่านไป ผู้คนเริ่มหันมาใส่เสื้อผ้าสำเร็จรูปมากขึ้นเพราะราคาถูกว่า แล้วชีวิตเธอก็มาถึงจุดเปลี่ยนเมื่อปี 2001 ที่ย้ายมาทำพันธกิจคริสตจักรในหมู่บ้านชมพู

  ตอนนั้นในหมู่บ้านมีเพียง 5-6 หลังคาเรือน จึงทำให้งานเย็บผ้าน้อยลงไปเยอะ ไม่นานหลังจากนั้น จักรเย็บผ้าที่ใช้มา 10 กว่าปีก็พัง จากนั้นก็หยุดเย็บผ้าแล้วหันไปปลูกผักขายแทน แต่พอทำไปสักพักก็รู้สึกเหนื่อยมากเพราะต้องใช้ยาและสารเคมีในการปลูกผัก จึงได้คุยกับสามีว่าทำไม่ไหวแล้ว อยากกลับไปเย็บผ้าแต่จักรก็ไม่ดีอีก ต่อมาก็มีน้องที่เชื่อพระเจ้าให้ยืมจักรเขาได้ จึงเริ่มงานเย็บผ้าอีกครั้งและไปขอใช้พื้นที่ตรงถนนหลักในหมู่บ้านเพื่อเปิดเป็นร้านเย็บผ้าเล็กๆ ซึ่งเมื่อเทียบรายได้จากการปลูกผักกับการเย็บผ้าก็พอๆ กัน เธอก็ตัดเย็บผ้าเรื่อยมา เมื่อต้นปีที่ผ่านมาเธออยากได้จักรเย็บผ้าตัวใหม่เพราะจักรเย็บผ้าอันเก่านั้นก็เสื่อมสภาพตามเวลา เธอจึงอธิษฐานขอกับพระเจ้าว่าอยากมีจักรเพื่อที่จะ

  สามารถหาเลี้ยงชีพครอบครัว อธิษฐานได้ไม่นานประมาณ 2-3 เดือน พระเจ้าก็ตอบคำอธิษฐานผ่านการช่วยเหลือทาง CBN ที่ได้สนับสนุนในการซื้อจักรเย็บผ้าให้ 2 ตัว เป็นจักรสำหรับเย็บผ้าอันหนึ่งและจักรซิกแซกพร้อมชุดอุปกรณ์

  0002

  เธอกล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันใจว่า “ฉันไม่เคยคิดว่าจะได้รับการช่วยเหลืออย่างนี้มาก่อน หากไม่มี
  จักรตัวใหม่นี้ก็คงต้องยืมเพื่อนไปก่อนเก็บออมเงินไว้แล้วก็ขอซื้อต่อจากเขา ไม่อย่างนั้นก็ต้องหาวิธี
  ในการซ่อมจักรตัวเก่าที่เป็นจักรตัวแรกตั้งแต่เริ่มเรียนงานเย็บผ้ามาเลยค่ะ จักรตัวเก่าต้องใช้เท้า

  ทั้งสองข้างในการถีบจักรเลยเหนื่อยมากเลยค่ะตั้งแต่ได้จักรตัวใหม่มามันใช้งานได้ดีมากเลยค่ะมันเบา
  แรงลงมากเลยค่ะ อุปกรณ์ที่ได้น่าจะใช้ได้เป็นปีเลยค่ะ คิดว่าตัวเองจะต้องอยู่กับงานเย็บนี้ไปตลอด
  เพราะเป็นงานที่ชอบ ช่วงไหนที่ไม่มีงานเข้าเยอะก็จะไปตลาดหาผ้าเป็นกิโลมาเย็บเสื้อเป็นตัวๆ

  แล้วเอาไปวางขายตามตลาดนัด นอกจากเย็บผ้าแล้วก็ยังถักแปลขายด้วย ฉันขอขอบคุณมูลนิธิฯ
  สำหรับเครื่องจักรที่ได้มา ดีใจมากจริงๆ ที่จะได้มีงานทำต่อไป เราไม่ต้องขอเงินลูกแต่อาศัย
  ความสามารถของตัวเองที่จะทำค่ะ

  อายุเราก็เยอะแล้วถ้าไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองถนัดก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรแล้วส่วนหนึ่งของรายได้ที่เรา
  ได้มาเราก็เอาไปเป็นสิบลด ขอบคุณพระเจ้า และขอบคุณเจ้าหน้าที่ CBN ที่ได้ให้คำแนะนำด้วย
  เช่นกันค่ะ ตอนนี้รู้สึกดีใจและสบายใจ ไม่มีอะไรกังวลพร้อมลุยงานอย่างเต็มที่ค่ะ”

  0003

  THE LIVELIHOOD SUPPORT TO PASTOR’S WIFE IN PITSANULOK PROVINCE
  Mrs. Lamduan Singsathit, 60 years old. She is the wife of the pastor of Chomphoo
  Church. Every Sunday she has to minister all church members and run a ministry
  or helping people.

  She faced with the challenges in serving God. She also has the task of taking care
  her niece and the responsibility of household duties. She got married at the year
  of 25.

  She took the beginners’ sewing course provided by District Non-Formal and Informal
  Education. At the start, the income was quite good. In 2001, her family moves out
  of the town to do church ministry in this village.

  At that time, there were only 5-6 households in the village.
  The made to order cloth became less. People also turned to buy ready-made clothes
  in the market. Then, she decided to stop sewing and turn to grow vegetables instead.
  She has a vegetable garden in the area around the house because of good water
  and soil. They grow cucumbers, long beans and Chinese kale and sell in the market.

  0004

  The income is enough for the household. She said
  “After do it for a while. I felt very tired because of the higher use of chemicals
  fertilizer and insecticide to grow vegetables. I talked to my husband that I wanted
  to go back to sewing, but the sewing machine that I have used for over 10 years
  was broken. Later, there was a brother in Christ lent me his sewing machine.

  I started sewing again and open a small sewing shop at the main street
  in the village. With sewing, I have flexible work schedule. Sometimes, I finished
  the housework or helped my husband with garden work before go to work.”

  0005

  She has known CBN Thailand through the Clean Water project that went to her
  church. Later she sent the proposal for livelihood support to help her church member.
  Actually, she also needed help but she did not dare to ask for the help for herself.

  00011

  She said
  “I thought that I was a pastor’s wife and not qualified for the help. So, I prayed
  to God only that I want a sewing machine for my job to earn a living for my family.
  I prayed for a few months, and God answered my prayers through the help of CBN.

  God answered my prayer very quickly. CBN gave me two sewing
  machines.It was unexpected to me that I would be helped. If I did not have a new
  machine, I might have to

  borrow from my friend and try to save money to buy from him. I might have to
  find a way to repair the first sewing machine in my life which very old.
  Now, I have a new machine. It works very well an easy to use.

  0006

  Because the old machine has to uses both feet in the pedal, it is very tired.
  She was very happy to receive two sewing machines with the materials that
  enough to use for a year.

  0007

  She loves this job and she will do this job throughout her lifetime.
  When there is no order, she will buy some fabrics to make a shirt.
  Then she sells it at the market. Moreover, she also knits a fabric hammock.

  Mrs. Lamduan said that “I am very delighted that I can continue to work and
  do what I love. It is very helpful to my family.

  0008

  I do not have to ask for money from my children but earn it from our own ability.
  Once, my son told me to move to work in another village but I cannot do that
  because we kept on our passion in serving God here. I never forget to offer the
  tithe to God. Thanks to God and CBN Thailand staffs for good advices.

  0009

  00010

  Now I feel joyful and feel comfortable with all things. I have nothing to worry about,
  and ready to go all out to perfect this work”.

  ]]>
  http://www.cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7754 0
  น้ำสะอาด…เติมเต็มชีวิต http://www.cbnthailand.com/?p=7710 http://www.cbnthailand.com/?p=7710#comments Mon, 11 Jun 2018 07:56:59 +0000 http://cbnthailand.com/?p=7710 0008

  หมู่บ้านทุ่งแก เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างไกลและเข้าถึงลำบากอยู่ในหุบเขาในพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ระยะทางห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ประมาณ 285 กิโลเมตร ต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทาง ประมาณ 5 ชั่วโมง โดยทางรถยนต์ วิถีชีวิตของชาวบ้านอยู่แบบเรียบง่ายเป็นสังคมเกษตรกร พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งนี้ต้องประสบกับความลำบากในเรื่องน้ำ เพราะแหล่งน้ำที่มีไม่สะอาด ถ้าถึงฤดูฝนน้ำจะขุ่นมัว พอฤดูร้อนน้ำก็แห้งขอด ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ เมื่อไม่มีน้ำต้องไปตักน้ำไกล ขุดน้ำบ่อตามลำห้วย ไกลจากบ้านประมาณ 1 กิโลเมตร

  นางหน่อปินิ สว่างทุ่งแก อายุ 55 ปี ประกอบอาชีพทำไร่ มีลูกสาวทั้งหมด 4 คน เธอเป็นคนบ้านทุ่งแกแต่กำเนิดและรู้สภาพของหมู่บ้านทุ่งแกเป็นอย่างดี เธอเล่าให้ฟังว่า

  0021

  “ตั้งแต่จำความได้บ้านทุ่งแกก็ขาดแคลนน้ำมาโดยตลอด ต้องใช้น้ำบ่อผิวดิน เมื่อก่อนไม่มีภาชนะใส่น้ำ
  เหมือนสมัยนี้ ต้องตัดกระบอกไม้ไผ่มาบรรจุน้ำ ลำบากมาก มีหลายเหตุการณ์ที่ฉันต้องพบเจอ บางครั้ง
  เวลาที่ไปตักน้ำแล้วไม่ทันสังเกตว่ากระบอกไม้ไผ่มีรอยแตกเล็กๆ ก็ตักน้ำใส่แล้วกลับมาวางไว้ที่บ้าน

  0020

  0019

  แล้วออกไปทำงาน กลับมาบ้านก็พบว่าน้ำก็ซึมออกหมดทำให้เสียเวลาและเสียแรงด้วย มีครั้งหนึ่งไป
  ตักน้ำเต็มกระบอกไม้ไผ่แล้วยกขึ้นมาด้วยความที่มันหนัก กระบอกน้ำก็หล่นใส่นิ้วหัวแม่เท้า

  0017

  ทำให้เลือดออกต้องกลับไปทำแผล วันนั้นก็ไม่ได้น้ำแถมยังเจ็บตัวด้วย เวลาฝนตก
  ถนนก็จะลื่นมากต้องระวังในการเดินลงไปตักน้ำ อีกทั้งต้องตื่นแต่เช้าเพื่อไปต่อคิวตักน้ำไม่อย่างนั้น
  จะไม่ได้น้ำ บางทีเวลาที่ต้องรอนาน

  0018

  0017

  ก็จะพะวง เป็นห่วงลูกที่อยู่บ้าน กลัวว่าจะตกบันไดหรือตกเตาไฟ แม้กระทั่งเวลาที่คนในครอบครัว
  ไม่สบายก็ยังต้องจำใจต้องไป เอาน้ำเพราะความจำเป็นที่ผ่านมาครอบครัวของลูกๆ ต้องย้ายออกไป

  0016

  0015

  อยู่หมู่บ้านอื่นก็เพราะความลำบากเรื่องน้ำเหมือนกัน ตลอดเวลาที่ในชีวิตที่ต้องเผชิญกับการขาดแคลน
  น้ำนั้นลำบากมากจริงๆ แต่เมื่อมาถึงวันนี้ต้องขอขอบคุณทางผู้รับใช้พระเจ้า ที่มีความรักต่อเราที่ได้เสนอ

  0014

  ขอโครงการน้ำ ให้กับบ้านทุ่งแก ขอขอบคุณ CBN Thailand ที่ให้การช่วยเป็นเหลือเป็นอย่างดี
  ฉันรู้สึกอัศจรรย์ใจมาก เพราะตอนแรกที่ช่างขึ้นมาเจาะน้ำให้ไม่คิดว่าจะสามารถพบเจอน้ำแต่สุดท้าย
  ก็พบเจอตาน้ำและได้น้ำ ฉันตื่นเต้นและดีใจมากค่ะ บ่อน้ำอยู่ใกล้บ้านสามารถไปตักได้สะดวกขึ้นมากเลย”
  ตอนนี้ชาวบ้านในหมู่บ้านทุ่งแกได้มีน้ำใช้ที่สะอาดและดีที่สุดในหมู่บ้าน สามารถใช้สำหรับทั้งการอุปโภค
  และบริโภคชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”

  0013

  Tung Kae Villages’ Quality of Life Improves after Clean Water Project

  Ban Tung Kae is located in Moo 6, Ban Tub Sub-District, Mae Chaem District,
  Chiang Mai Province. The distance from Chiang Mai to this town is about 145
  kilometers (90 miles) and the village itself is located 145 kilometers (90 miles)
  from the province. It takes about 5 hours,

  by car, to reach the village from the city point. The roadways in the village
  are not good. It is a dirt road. The source of community tap water was unclean
  and had a high turbidity level especially during the drought season. This made
  the villagers live with difficulty particularly for the elders, young children
  and pregnant women as they

  0012

  had to fetch water from canal or a hand-dug well 1 kilometer away.
  The villagers have been extremely thrilled to have a new and clean source of water
  that is easy to reach and sufficient for everyone’s needs. Mrs. Nopini Sawangthungkae,
  55 years old farmer. She has four daughters. She was born in this village and
  knows about this village as well.

  Most villagers do rice farming and joint plantation. She said “Since my first memory,
  this village always had water shortage crisis all along because there is no watershed.
  We use water from surface water sources. In the past, we did not have a container like

  this day. We have to cut a bamboo tube to contain water. It was very difficult for villagers.
  Sometimes, on our way to home we did not know that it was broken and water always
  leaks out.

  It is a waste of time. Sometimes, when I lifted up the bamboo tube full
  of water, it fell on my foot. When it rains, the road is so slippery.
  I had to wait for my turn in a long queue

  00010

  to get water. I had to go early morning otherwise the water is all gone. Even though,
  I’m worried about my children at home or sometimes my family members got sick,
  I still have to go to fetch water on the creek which so far away.”

  0009

  Now, all of her daughter got married and three of them moved out to another village
  due to the water shortage crisis. She said “I would like to thank CBN Thailand and all
  of staff who brought this great project to my village. It’s such

  a wonderful thing to me. First, when the well driller with technicians came.
  I thought that they cannot hook up but finally they can do it. I’m so excited.
  I’m very glad that we had good quality water to use sufficiently.
  Our lives are more comfortable. Thank you very much”.

  00011

  ]]>
  http://www.cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7710 0
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 195 เพราะเราห่วงใย http://www.cbnthailand.com/?p=7650 http://www.cbnthailand.com/?p=7650#comments Fri, 01 Jun 2018 09:55:15 +0000 http://cbnthailand.com/?p=7650  

  เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2018 ที่ผ่านมา มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ร่วมกับแพทย์อาสา พยาบาล
  เภสัชกร พร้อมทั้งอาสาสมัครประจำท้องถิ่นได้ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องใน

  DSC00730

  DSC00740

  DSC00796

  4 หมู่บ้าน ณ วัดจำปา อ.เมือง จ.พะเยา ประชาชนได้เข้ามารับบริการตรวจโรคทั่วไป 107 คน
  เภสัชกร พร้อมทั้งอาสาสมัครประจำท้องถิ่นได้ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางหน่วยแพทย์

  DSC00800

  เคลื่อนที่ได้ให้บริการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการฝังเข็ม, ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก,
  สอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง, ตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายและคัดกรองความเครียด
  นอกจากนั้นยังได้ แจกแว่นสายตา 93 อัน ตัดผมฟรี 26 คน แจกยาถ่ายพยาธิ 30 เม็ด ผู้ใหญ่รับเชื่อ 33 คน

  DSC00756

  มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่าน คริสตจักรในท้องถิ่น
  และผู้นำท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมทำให้งานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

  DSC00789

  DSC00810

  DSC00829

  as well as literatures and bibles. There are 33 adults praying decision prayers.
  We gave 93 people eye-glasses and provided hair-cut services to 26 people.

  This month CBN Thailand conducted a medical mission in Payao province on
  19 May 2018. We served a total of 107 people by providing acupunctural
  treatments, breast examinations,

  DSC00832

  DSC00836

  DSC00852

  DSC00855

  CBN Thailand would like to thank all volunteers and supporters for making this
  mission another successful one. Thank you very much.

  DSC00864

  DSC00867

  DSC00869

  DSC00879

  ]]>
  http://www.cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7650 0
  เตรียมความพร้อม หน่วยแพทย์195 http://www.cbnthailand.com/?p=7517 http://www.cbnthailand.com/?p=7517#comments Tue, 08 May 2018 06:34:05 +0000 http://cbnthailand.com/site/?p=7517


  003

  เมื่อวานทางทีมงานมูลนิธิพันธกิจพระพรได้ลงพื้นที่ประชุมวางแผนร่วมกับทีมผู้นำคริสตจักรคริสตจักรแห่งนิมิตพะเยา เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดหน่วยแพทย์ครั้งที่ 195 ในวันที่ 19 พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ โดยจะจัดขึ้น ณ ห้องประชุมวัดจำปา ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จ.พะเยา

  อ.รุ่งธิคุณ กล่าวว่า “ผมเพิ่งมารับใช้ที่คริสตจักรแห่งนี้ได้ 3 เดือน รู้สึกตื่นเต้นมากที่จะได้จัดการประกาศผ่านหน่วยแพทย์ ผมผมยังไม่เคยจัดการประกาศในรูปแบบนี้มาก่อน ผมยินดีและพร้อมที่จะร่วมรับใช้กับทีมCBN เพื่อขยายแผ่นดินของพระเจ้าให้ทั่วจังหวัดพระเยาครับ”

  004

  Yesterday, CBN staffs traveled to Haeng Nimit Church in Phayao for the preparation of 195th medical mission.

  002

  The 195th medical mission will take place on 19 May, 2018 at Wat Champa,Huai Kaeo
  Sub-district, Phu Kamyao District,Phayao province. Please remember us in your
  prayers. Mr.Rungthikhun Said “I have been serving in this church for three month.
  I’m very excited for the opportunity to have evangelistic events through
  the medical outreach. I’m grateful to be partner

  005

  with CBN Thailand to do our true mission that is the extension of God’s kingdom.”

  ]]>
  http://www.cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7517 0
  หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 194 ตรวจสารพิษ ฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการฝังเข็ม http://www.cbnthailand.com/?p=7484 http://www.cbnthailand.com/?p=7484#comments Thu, 03 May 2018 07:03:54 +0000 http://cbnthailand.com/site/?p=7484


  DSC00730

  DSC00740

  เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2017 ที่ผ่านมามูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 194

  IMG_0029

  IMG_0185

  ณ คริสตจักรบ้านเด่น และโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ประชาชนจำนวนมากได้เข้ามารับบริการตรวจโรคทั่วไป 301 คน ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการฝังเข็ม 122 คน ผู้รับบริการสอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 120 คน ผู้รับบริการตรวจสารพิษในร่างกาย 101 คน แจกแว่นสายตา 183 อัน ตัดผมฟรี 45 คนแจกยาถ่ายพยาธิ 200 เม็ด ผู้ใหญ่รับเชื่อ 21 คน

  IMG_8540

  IMG_8534

  และเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม 57 คน โดยเด็กๆได้ดูการ์ตูน Superbook ตอนเรื่องมีอยู่ว่าและการผจญ
  ภัยครั้งใหญ่ เด็กได้ตัดสินใจอธิษฐานรับเชื่อ 8 คน มากกว่านั้นเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
  ด้วยมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่าน คริสตจักรในท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่น
  ที่เข้ามาร่วมทำให้งานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

  IMG_0030

  The medical services were given at Baan Den Church and Baan Jam Luang School in
  Galyani Vadhana District, Chiangmai Province during April 21-22, 2018. This mission
  serves a total of 301 people of which 122 people received acupunctural treatment.

  IMG_0156

  120 women received breast examination. There are 21 adults praying decision prayers.

  IMG_0162

  183 people received eye-glasses. 200 anti-parasites pills were distributed.

  IMG_0171

  45 people are provided with hair-cut services. There are 57 children who joined
  the children’s program.

  IMG_0110

  They watched Superbook “In the beginning” and “A giant adventure” episode. 8
  children wrote in the questionnaire that they prayed to receive Christ. The children
  were also trained in basic self-healthcare, dental care and hygiene. We would like to
  give thanks to the medical team, the village health volunteers from local hospital
  and local church volunteers.

  ]]>
  http://www.cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7484 0
  เวิร์กช็อปของคนตัวเล็กๆ มาช่วยกันขยับเด็กๆ จากห้องอบรมชั้นเรียนรวีฯ http://www.cbnthailand.com/?p=7315 http://www.cbnthailand.com/?p=7315#comments Wed, 04 Apr 2018 01:53:04 +0000 http://cbnthailand.com/site/?p=7315


  ทุกวันนี้ เราจะได้ยินชื่อ ‘ Superbook ’ อยู่ในบทสนทนาแทบทุกชั้นเรียนรวีวารศึกษาทั่วประเทศ เป็นการสร้างหัวข้อการพูดคุยที่หลากหลายวงการตั้งแต่ ข่าวชาวบ้านไปจนถึงข่าวโครงการใหญ่ๆ ที่โดดเด่นไม่แพ้ใครก็คงเป็นเรื่อง ‘หลักสูตรรวีวารศึกษา’ ทั้งการ์ตูนแอนนิเมชั่น Superbook ที่เคยออกอากาศทางช่อง 9MCOT และ Cartoon Club Channel , กิจกรรม Superbook School Tour และ การอบรมบทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook ต่างก็สร้างความตื่นเต้นให้กับน้องๆที่ได้เห็น ผู้ปกครองที่ได้ชม รวมไปถึง หน่วยงาน โรงเรียน และทีมงานด้วยเช่นกัน

  005

  Superbook เริ่มต้นกิจกรรม Superbook School Tour เข้าไปจัดกิจกรรมฉายการ์ตูน แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ และเรื่องราวของพระเจ้า ให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อไปเรียนรู้ว่าเด็กๆ สนใจอะไรและไม่สนใจอะไร ต้องทำกิจกรรมแบบไหนบ้าง ทีมงาน
  ได้เก็บข้อมูลที่หลากหลายไว้ในใจ และหวังว่าวันหนึ่งจะได้นำกลับมาใช้อีกครั้ง จนกระทั่งปีที่ผ่านมา
  ซุปเปอร์บุ๊คเริ่มต้นทำ บทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook เพื่อสอนเด็ก

  IMG_3838

  การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมการสร้างผู้รับใช้วัยเด็กด้วยกัน เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นตัวกำหนดอนาคต
  ของพวกเรา ชวนศิษยาภิบาล คุณครูรวีฯ และคนที่สนใจ มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
  ผ่านกิจกรรม “อบรมคุณครูรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook” เปลี่ยนการ์ตูนเป็นจริยธรรม
  ในใจเด็ก ผ่านการอบรมในเดือนมีนาคม ทีมงานได้จัดขึ้นใน 4 พื้นที่ ได้แก่

  006

  1. สถานที่ “ บ้านผู้หว่าน ” จังหวัดนครปฐม ในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2018
  2. สถานที่ “คริสตจักรไทยมิตรสัมพันธ์ ” จังหวัดอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018
  3. สถานที่ “ คริสตจักรร่วมนิมิตวังพระเจ้า ” จังหวัดตาก ในวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2018
  4. สถานที่ “ สำนักงาน CBN Thailand ” กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2018

  002

  ทำไมต้องเข้าอบรมหลักสูตรรวีฯ กับ Superbook ?
  ก่อนจะเริ่มรู้จักกับบทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook ทีมงานอยากให้ผู้เข้าร่วมทุกคนรู้จัก
  การ์ตูนซุปเปอร์บุ๊ค Superbook อยากให้รู้จักเนื้อหาอย่างละเอียด ว่ามีความเข้นข้นของสาระความ
  สนุกสนานของ ตัวละคร อีกกี่มากน้อย

  003

  ทีมงานลงมือศึกษาเนื้อหาหลักสูตรทั้งหมด คือทั้งหมด 13 ตอน (1 ตอนมี 3 บทเรียน )
  ผู้ให้การอบรม ต้องเข้าใจเนื้อหาตั้งแต่

  010

  บทเรียนที่1 / ใช้สอนในสัปดาห์ที่ 1 เกี่ยวกับเรื่องราวของการ์ตูนทั้งเรื่อง เพื่อให้เด็กๆเข้าใจภาพรวม

  011

  บทเรียนที่2 ใช้สอนในสัปดาห์ที่ 2 เกี่ยวกับ “ภูมิหลังพระคัมภีร์”
  หลักฐานที่มีอยู่จริง สามารถพิสูจน์ได้

  007

  บทเรียนที่ 3 ใช้สอนในสัปดาห์ที่ 3 เกี่ยวกับ “ป้ายชี้ทาง ”
  ทุกสัญญาณชี้ไปที่เรื่องราวของพระเยซู รวมถึงคำอธิษฐานด้วย

  IMG_3665

  ทุกบทเรียน ทีมงานต้องศึกษา ให้เข้าใจบทเรียนหลักสูตรซุปเปอร์บุ๊ค อย่างถ่องแท้และรอบด้าน
  เพื่อที่จะได้คุยกับคุณครูที่สอนรวีวารศึกษา และผู้ที่จะให้การสนับสนุนหลักสูตร เก็บเรื่องราวปัญหา
  ที่แต่ละคนได้พบมาแบ่งปันร่วมกัน แบ่งปันเรื่องราวที่ดี ที่เป็นกำลังใจด้วย

  IMG_3838

  ในตอนท้ายของการอบรม ก่อนที่คุณครูจะสอนบทเรียนนี้ คุณครูควรที่จะเข้าใจ และซึมซับสาระความรู้
  ความสนุกสนาน เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งสำคัญมาก “คุณครูรวี คือ กุญแจสำคัญ”
  ที่จะทำให้เด็กได้รู้จักได้เรียนรู้ และได้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเชื่อฟัง ทำตามพระเจ้า

  IMG_3439 (1)

  ในช่วงสุดท้าย ทีมงาน Superbook ยังมีตัวช่วยต่อเนื่องหลังจากการอบรมเสร็จแล้วนั่นก็คือ
  ผู้ทำหน้าที่ facilitator หรือ ผู้ประสานงานส่วนตัว คอยให้แนะนำวิธีการใช้บทเรียน

  015

  วิธีการเขียนบันทึกหลังการสอน การฝึกจับประเด็น และอื่นๆอีกมากมาย ทีมงานทุกคนขอขอบคุณผู้
  เข้าร่วมอบรมเราจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้การทำงานรับใช้นี้ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
  เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงที่สุด

  016

  014

  เฉลยธรรมบัญญัติ 28 : 2

  “ พรทั้งหมดนี้จะมีมาถึงท่านและดำรงอยู่กับท่าน หากท่านเชื่อฟังพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ”

  ขอพระเจ้าอวยพระพร คุณครูรวีทุกท่าน
  ทีมงาน Superbook Thai

  ]]>
  http://www.cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7315 0
  Billy Graham (1918-2018) http://www.cbnthailand.com/?p=7163 http://www.cbnthailand.com/?p=7163#comments Fri, 23 Feb 2018 04:57:38 +0000 http://cbnthailand.com/site/?p=7163 Billy Graham (1918-2018)

  “ทั้งชีวิตของข้าพเจ้ามีเพื่อที่จะให้พระเจ้าพอพระทัย และเพื่อถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์”
  เพื่อเป็นเกียรติ แด่ผู้รับใช้พระเจ้า และผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

  Special Project l ศาสนาจารย์ บิลลี่ เกรแฮม
  ผู้รับใช้ และผู้ประกาศข่าวประเสริฐฯ
  ———————————————-
  ชมคลิปเต็มได้ที่ http://go.cbn.com/23111
  เครดิต CBN NEWS

  ]]>
  http://www.cbnthailand.com/?feed=rss2&p=7163 0