Home / การเงิน / เป็นอิสระในทางการเงิน

เป็นอิสระในทางการเงิน

photo-1428954376791-d9ae785dfb2dเป็นอิสระในทางการเงิน

 

เป็นสิ่งสำคัญมากที่คริสเตียน จะตระหนักถึง การผูกมัดในด้านการเงิน และมีความสำคัญเท่ากันที่จะรู้ว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถเป็นอิสระได้  การเป็นอิสระในด้านการเงิน แสดงออกมาได้หลายๆทางในชีวิตคริสเตียน  ช่วยให้หมดความกังวลเรื่องค่าใช่จ่ายที่ครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ชำระ มีใจสำนึกผิดชอบดี ต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ และมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่า พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมการเงินของเขา

นี่ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตคริสเตียนจะปราศจากปัญหาใดๆ ในด้านการเงิน บ่อยครั้งพระเจ้าอนุญาตให้ ผลของการกระทำที่ผ่านมาแล้ว คงอยู่เพื่อสอนบทเรียนบางอย่างแก่เรา  ยิ่งกว่านั้น พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าจะขจัดปัญหาทุกอย่างออกไป  ไม่ว่าสถานการณ์ที่เผชิญอยู่จะเป็นอย่างไร พระเจ้าสัญญาจะประทานสันติสุขให้

เมื่อพระเจ้าจัดการกับการเงินของเรา  เราไม่มีสิ่งใดที่จะกังวล พระองค์เป็นผู้สร้างจักรวาล เรากำลังแสวงหาปัญญาของพระองค์ เรายังเป็นมนุษย์ธรรมดา อาจทำผิดพลาดได้ทุกเวลา แม้ว่าเราได้เข้าใจหลักการของพระเจ้า เป็นไปได้ว่าเราพลาดไปจากน้ำพระทัยของพระองค์ ซึ่งเราทำเป็นบางครั้ง  แต่ทันทีที่เรายอมรับความผิดพลาดและให้พระเจ้าเข้าควบคุม  เราก็กลับมาอยู่ในการทรงนำของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง

เมื่อคริสเตียนคนหนึ่งคนใด ยอมรับเอาและประสบการณ์อิสระในทางการเงิน เขาจะไม่ปรารถนาที่จะออกไปนอก น้ำพระทัยของพระเจ้าอีกต่อไป  สันติสุขที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาและจะประทานให้

ในสังคมของเรา มีบางคนที่ได้พบการเป็นอิสระในทางการเงิน  แต่ผมยังไม่เคยพบคนที่ไม่เป็นคริสเตียน ที่มีอิสระจากความกังวล ความกลัว ความเครียด  ความขมขื่นในด้านการเงินอย่างแท้จริง  เมื่อคนหนึ่งคนใดได้พบและดำเนินชีวิตที่มีอิสระในทางการเงิน (หมายความว่าเป็นอิสระจากหนี้สิน จากความกดดันจากคนอื่น จากความอิจฉา ความโลภ ความข่มขื่น และความไม่พอใจ) คนนั้นจะส่องสว่างเหมือนแสงไฟในทะเล

ขั้นตอนที่จะมีอิสระทางการเงิน

          เราจะมีอิสระในทางการเงินได้อย่างไร?  เราต้องทำอย่างไร ตามแผนการของพระเจ้า?

เปลี่ยนความเป็นเจ้าของ

คริสเตียนต้องเปลี่ยนความเป็นเจ้าของในทุกสิ่งให้พระเจ้า  นั่นหมายถึง เวลา เงิน ครอบครัวและทรัพย์สินเงินทอง การศึกษา แม้แต่การที่จะหามาได้ในอนาคต  นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากที่จะประสพการณ์ชีวิตที่เต็มไปด้วยพระวิญญาณ  ในด้านการเงิน (สดด. 8.6)

คริสเตียนต้องตระหนักว่า ไม่มีอะไรมาทดแทนขั้นตอนแรกนี้  ถ้าคุณเชื่อว่า คุณเป็นเจ้าของแม้แต่สิ่งเดียว  เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นกับสิ่งของนั้นๆ ก็จะมีผลกระทบมาถึงคุณด้วย  พระเจ้าจะไม่บังคับเรา  พระองค์จะไม่ให้น้ำพระทัยอันสมบูรณ์ของพระองค์เข้ามาในชีวิตของเรา จนกว่า เรายอมมอบความตั้งใจของเราต่อพระองค์

ถ้าเราได้เปลี่ยนความเป็นเจ้าของทั้งหมดให้แก่พระเจ้าแล้ว  พระองค์จะแสดงความสามารถของพระองค์  เราจำเป็นต้องเข้าใจและยอมรับเงื่อนไขของพระเจ้า ในการควบคุมของพระองค์ (ฉธบ. 5.32-33) พระเจ้าจะรักษาคำสัญญาโดยประทานให้ทุกสิ่งที่ต้องการ โดยทางวัตถุ สิ่งของ ร่างกาย และด้านวิญญาณ  ตามแผนการอันสมบูรณ์แบบของพระองค์

เป็นการง่ายที่จะบอกว่า “ฉั นยอมยกการเป็นเ จ้าของทั้งหมดให้พระเจ้า”  แต่ไม่ง่ายที่จะทำ ในตอนแรกทุกคนจะพบว่าเป็นการยากที่จะ แสวงหาพระเจ้าเสมอในเรื่องของเงินทองทรัพย์สมบัติ เพราะเราคุ้นเคยกับการจัดการและควบคุมด้วยตัวเอง แต่การเป็นอิสระจากการเงินเกิดขึ้นเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้ควบคุม

เป็นการยกภาระออกแค่ไหน ที่เรามอบภาระนั้นไว้กับพระองค์  และถ้ามีอะไรเกิดขึ้นกับรถ คุณสามารถบอกว่า “พระบิดาเจ้าข้า ผมได้มอบรถนี้ให้พระองค์แล้ว ผมได้เอาใจใส่มันดีที่สุดเท่าที่ทำได้ แต่ผมไม่ใช่เป็นเจ้าของ มันเป็นของพระองค์  พระองค์จะทำอย่างไรก็แล้วแต่เห็นสมควร” แล้วรอดูพระพรที่พระเจ้าเตรียมไว้สำหรับคนที่มีท่าทีแบบนี้

Check Also

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? ตอน 3

ตอน : พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 3) ความจริงที่ทำให้โลกต้องสะท้าน!!พระเยซูตายบนไม้กางเขนและการเป็นขึ้นมาจากความตายแล้วจริงหรือ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *