Home / Salvation / อธิษฐานตอนนี้

อธิษฐานตอนนี้

เริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า จะเริ่มต้นกับพระเจ้าอย่างไร?

แท้จริงแล้ว พระเจ้าทรงรู้จักคุณ ทรงรู้ว่าคุณเป็นใคร ทรงรู้ว่าคุณเผชิญอะไรมาบ้างในชีวิต แต่ไม่ว่าอดีตของคุณจะเป็นอย่างไร ก็ไม่ได้ทำให้พระเจ้ารักคุณน้อยลงเลยแม้แต่น้อย พระองค์ทรงรออยู่ตลอดเวลาว่า เมื่อใดที่คุณพร้อมจะเปิดใจของคุณออก ต้อนรับพระองค์เข้ามาในหัวใจของคุณ หากในเวลานี้คุณตัดสินใจที่จะเริ่มต้นกับพระเจ้า…..สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือ ยอมรับว่าคุณเป็นคนบาปเช่นเดียวกับทุกๆคน การเป็นคนบาปหมายถึงเราไม่สมบูรณ์และทำสิ่งผิดพลาด เราเสื่อมจากมาตรฐานของพระเจ้า และความบาปนี่เองที่ทำให้เราห่างจากพระเจ้าและสมควรได้รับการพิพากษาจากพระองค์ แต่ที่สำคัญก็คือ พระเจ้าทรงรักเรา ด้วยความรักนี่เอง พระองค์จึงส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์ มาตายเพื่อไถ่บาปของเรา พระองค์ทรงยอมรับการลงโทษบาปแทนเรา เพื่อเราจะได้ไม่ต้องรับโทษบาปนั้น ไม่เพียงเท่านั้น พระเยซูคริสต์เจ้าทรง มีชัยชนะเหนือความตาย ทรงขึ้นในวันที่สามวันหลังจากสิ้นพระชนม์ และพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่จนถึงเวลานี้ การเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า คือทางเดียวที่เราจะได้รับการอภัยจากพระเจ้าและเริ่มต้นใหม่กับพระองค์ เราจึงอยากท้าชวนให้คุณกล้าที่จะตัดสินใจทำสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดในชีวิตของคุณ คุณสามารถทำได้โดยพูดคุยกับพระเจ้า หรือที่เราเรียกว่า “อธิษฐาน” เพียงคุณบอกกับพระเจ้าว่า คุณเชื่อในพระเยซูคริสต์เจ้า พระบุตรองค์เดียวของพระองค์ ลองอธิษฐานตามนี้นะคะ

“ข้าแต่ องค์พระเยซูคริสต์เจ้าข้าพระองค์เสียใจในสิ่งที่ได้ทำผิดพลาดในชีวิต ข้าพระองค์ขอพระองค์ทรงยกโทษให้แก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะหันหลังให้กับความบาป หรือสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ขอบคุณพระองค์ที่ทรงตายเพื่อข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รับความรอดจากความบาป ขอได้โปรดเข้ามาในชีวิตของข้าพระองค์ และเติมเต็มชีวิตของข้าพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอทรงสถิตย์อยู่กับข้าพระองค์ตลอดไป ขอบคุณ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน ”

คุณได้อธิษฐานตามคำอธิษฐานข้างต้น เพื่อต้อนรับพระเยซูคริสต์ เข้ามาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตคุณหรือไม่?

ใช่ ไม่

Check Also

CDP Buriram สร้างเด็กไทย ให้เป็นเด็กดี

Hello Bulma! โครงการพัฒนาและปกป้องเด็กในชุมชนและคริสตจักร เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ยากลำบาก เพื่อการสนับสนุนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในสภาพครอบครัว การศึกษา สุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม เพราะสังคมในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ทำให้ศีลธรรมในจิตใจมนุษย์ตกต่ำลง มีค่านิยมที่ผิดๆ สิ่งเหล่านี้ก่อเกิดปัญหาหลายๆด้านตามมา CBN ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *