Home / รายการ / ปลอดภัยเมื่ออยู่ในความรัก

ปลอดภัยเมื่ออยู่ในความรัก

เด็กๆ จะรู้สึกปลอดภัย เมื่อพ่อแม่อุ้มมาไว้ที่ตัก
ผู้ใหญ่จะรู้สึกปลอดภัยและมั่นคง เมื่อรู้ว่าตัวเองเป็นที่รัก
แต่หากวันหนึ่ง เราอยู่ในสภาวะที่ไม่ปลอดภัย แล้วเราจะทำอย่างไร…….

Check Also

ความอัศจรรย์ของ ชะนี (1) (2)

ชะนีเป็นสัตว์ที่คล่องแคล่ว และสง่างาม…คนจีนสมัยก่อนจึงเรียกชะนีว่­า (jūnzǐ, 君子) เอ๊…หมายความว่ายังไง ก็ติดตามชมได้ใน “Miracles Are All Around” ตอน “ชะนี” ค่ะ ส่วนน้องๆคนไหนที่สงสัยว่าเวลาพูดถึงลิงใน­ภาษาอังกฤษ จะใช้คำว่า ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *