Home / รายการ / Change / พระเจ้ารักษาได้จริงหรือ? (1) (2) (3)

พระเจ้ารักษาได้จริงหรือ? (1) (2) (3)

มะเร็งชนิดเฉียบพลันเกือบทำให้เธอเสียชีวิต กว่า 1 ปีเต็มที่ต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาล ในที่สุดการอัศจรรย์ก็เกิดขึ้น เธอได้หายจากการเป็นมะเร็ง

About WJ

Check Also

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 176

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 176 เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2016 ที่ผ่านมามูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 176 ณ โรงเรียนบ้านตานบ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม และโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *