Home / รายการ / Change / ทำไมผมต้องพิการ? (1) (2) (3)

ทำไมผมต้องพิการ? (1) (2) (3)

ความขมขื่นที่ต้องรับสภาพอยู่ก้เหมือนตาย จากความพิการที่ไม่สามารถทำใจรับได้แต่ด้วยหัวใจและกำลังใจจากผู้เป้นแม่ทำให้เขาคนนี้มีความหวังที่จะสู้


เด็กหนุ่มที่ต้องมาพิการเพราะการกระทำของพี่ชายที่ทำปืนลั่นใส่ สรศักดิ์ต้องทรมานกับการที่ต้องนอนดูตัวเองที่ไม่สามารถช่วยตัวเองได้


เปลี่ยนความคิด เปลี่ยนชีวิต ทำให้สรศักดิ์ กลับมาเริ่มต้นใหม่ มีชีวิตใหม่อีกครั้ง

About WJ

Check Also

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 176

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 176 เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2016 ที่ผ่านมามูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 176 ณ โรงเรียนบ้านตานบ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม และโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *