Home / รายการ / Change / เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลง

เมื่อพระเจ้าเปลี่ยนแปลง

ชีวิตที่ขาดความอบอุ่นของผู้เป็นแม่ทำให้คุณกอล์ฟ ศรุต ล้อมไพบุลย์ เลือกเส้นทางเดินที่ผิดไป แต่ด้วยคำวิงวอนต่อพระเจ้า เส้นทางเดินที่เคยเลวร้าย การชกต่อยทะเลาะวิวาท ก็ได้กลายเป็นเส้นทางที่ต่างออกไปด้วยความรักของพระเจ้า

About WJ

Check Also

เด็บบี้ คล่องตรวจโรค สก๊อต

“ชีวิตที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่แล้วกลับพบว่าไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง และเริ่มสังเกตุชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากคุณพ่อ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *