Home / รายการ / Change / ยาเสพติดกับชีวิตที่มืดมน (1) (2)

ยาเสพติดกับชีวิตที่มืดมน (1) (2)

เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของจ๋ำหญิงสาวที่เคยข้องเกี่ยวกับยาเสพติดชีวิตของเธอต้องเผชิญกับสังคมที่มืดมน เธอจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรติดตามชมเรื่องราวของเธอได้


เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงของจ๋ำหญิงสาวที่เคยข้องเกี่ยวกับยาเสพติดชีวิตของเธอต้องเผชิญกับสังคมที่มืดมน เธอจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรติดตามชมเรื่องราวของเธอได้

About WJ

Check Also

เด็บบี้ คล่องตรวจโรค สก๊อต

“ชีวิตที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่แล้วกลับพบว่าไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง และเริ่มสังเกตุชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากคุณพ่อ”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *