Superbook School Tour

กิจกรรม superbook school tour 2014 ได้เริ่มต้นที่จังหวัด เชียงใหม่ เป็นครั้งแรก จากนั้น ทีม superbook และกิสโม่ ได้เดินทางไปประชาสัมพันธ์ superbook การ์ตูน อนิเมชั่น เรื่องเยี่ยมแห่งปี ทั่วประเทศไทย และนี้ก็เป็นตัวอย่าง บรรยากาศของน้องๆ ที่ได้ร่วมกิจกรรมค่ะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *