Home / รายการ / Forward Hope / เด็บบี้ คล่องตรวจโรค สก๊อต

เด็บบี้ คล่องตรวจโรค สก๊อต

“ชีวิตที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน แต่แล้วกลับพบว่าไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง และเริ่มสังเกตุชีวิตที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงจากคุณพ่อ”

About Em

Check Also

คาเรน คล่องตรวจโรค นิติโรจน์สกุล

เมื่อก่อนคาเรน เคยแสดงหนังเรื่องเด็กเสเพล วัยระเริงและละครอีก 5 เรื่อง เช่นกว่าจะถึงวันนั้น ยุ่งนักรักซะเลยฯ คาเรนเลิกรับงานเพราะช่วงนั้นเอนทรานซ์ และรู้ตัวว่าจะต้องเรียนหนักมาก ขาดเรียนไม่ได้ก็เลยทุ่มเทกับการเรียน ปัจจุบันก็ทำรายการเด็กชื่อว่า Miracles Are All Around ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *