Home / รายการ / Forward Hope / เอิร์ธ ณธกมล รุ่งทิม

เอิร์ธ ณธกมล รุ่งทิม

 

 

“มีวันหนึ่งตื่นขึ้นมา แล้วขยับตัวไม่ได้” รู้สึกแปลกใจมาก เพราะเป็นคนแข็งแรง และไม่ค่อยเจ็บป่วยเลย หลังจากหลับไป ตื่นเช้าขึ้นมาก็ขยับตัวไม่ได้ มันยากมากที่จะคิดว่า เราจะทำอย่างไรต่อไป หมอสันนิษฐานว่า น่าจะเป็นเหยื่อหุ้มไขสันหลังอับเสบ เศร้ามากและไม่ส่องกระจกอีกเลยเป็นเวลา 3ปี ต้องพึ่งคนอื่นตลอดเวลา และรู้ว่าเราจะไม่มีชีวิตเหมือนที่เราอยากเป็นแล้ว และเราก็จะไม่ตายด้วย แต่พระเจ้าทำให้เอิร์ธ มีความหวัง และรู้ว่าพรุ่งนี้จะดีกว่าวันนี้

About Em

Check Also

วิศาล ดิลกวณิช

เมื่อประมาณซัก 10 ปีก่อนผมกับภรรยา ตกงานทั้งคู่ เราต้องพบกับวิกฤติ เพราะเราต้องมีภาระรับผิดชอบ ทั้งเรื่องของค่าผ่อนบ้าน ทั้งเรื่องอาหารการกินรายเดือน ซึ่งต้องมีสิ่งที่รับผิดชอบประจำ แต่เราไม่มีเงิน เราไม่มีรายได้ แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายืนยันก็คือ คนของพระเจ้า พระเจ้าดูแล คนของพระเจ้าจะไม่ต้องเป็นขอทาน ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *