Home / รายการ / Forward Hope / วิศาล ดิลกวณิช

วิศาล ดิลกวณิช

เมื่อประมาณซัก 10 ปีก่อนผมกับภรรยา ตกงานทั้งคู่ เราต้องพบกับวิกฤติ เพราะเราต้องมีภาระรับผิดชอบ ทั้งเรื่องของค่าผ่อนบ้าน ทั้งเรื่องอาหารการกินรายเดือน ซึ่งต้องมีสิ่งที่รับผิดชอบประจำ แต่เราไม่มีเงิน เราไม่มีรายได้ แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายืนยันก็คือ คนของพระเจ้า พระเจ้าดูแล คนของพระเจ้าจะไม่ต้องเป็นขอทาน ไม่อดตาย ชีวิตต้องดีขึ้นเราวางใจ แม้ในอนาคต จะไม่มีเงินค่าผ่อนบ้าน ไม่มีเงินซื้อข้าว ท้ายที่สุดแล้วพระเจ้าก็ให้งาน มีรายได้มากกว่าเดิม มีทุกอย่างที่มากกว่าเดิมหลายเท่า ผมขอบคุณพระเจ้า

About Em

Check Also

คาเรน คล่องตรวจโรค นิติโรจน์สกุล

เมื่อก่อนคาเรน เคยแสดงหนังเรื่องเด็กเสเพล วัยระเริงและละครอีก 5 เรื่อง เช่นกว่าจะถึงวันนั้น ยุ่งนักรักซะเลยฯ คาเรนเลิกรับงานเพราะช่วงนั้นเอนทรานซ์ และรู้ตัวว่าจะต้องเรียนหนักมาก ขาดเรียนไม่ได้ก็เลยทุ่มเทกับการเรียน ปัจจุบันก็ทำรายการเด็กชื่อว่า Miracles Are All Around ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *