Home / รายการ / Forward Hope / คาเรน คล่องตรวจโรค นิติโรจน์สกุล

คาเรน คล่องตรวจโรค นิติโรจน์สกุล

เมื่อก่อนคาเรน เคยแสดงหนังเรื่องเด็กเสเพล วัยระเริงและละครอีก 5 เรื่อง เช่นกว่าจะถึงวันนั้น ยุ่งนักรักซะเลยฯ คาเรนเลิกรับงานเพราะช่วงนั้นเอนทรานซ์ และรู้ตัวว่าจะต้องเรียนหนักมาก ขาดเรียนไม่ได้ก็เลยทุ่มเทกับการเรียน ปัจจุบันก็ทำรายการเด็กชื่อว่า Miracles Are All Around ตอนที่คาเรนเริ่มคบพี่เพค(สามีปัจจุบัน) จะมีหลายคนที่ไม่เห็นด้วย หลายคนก็จะมาพูดต่อต้าน และไม่ให้กำลังใจ ฟังแล้วรู้สึกเศร้าใจ เพราะหลายๆคนเหล่านั้นก็เป็นเพื่อนสนิทของคาเรน แต่มีผู้หนึ่งที่มีความสำคัญต่อชีวิตคาเรนมาก และทำให้คาเรนสามารถผ่านช่วงเวลานั้นมาได้นั่นก็คือ พระเจ้านั่นเองติดตามผลงานของคาเรนได้ที่

About WJ

Check Also

วิศาล ดิลกวณิช

เมื่อประมาณซัก 10 ปีก่อนผมกับภรรยา ตกงานทั้งคู่ เราต้องพบกับวิกฤติ เพราะเราต้องมีภาระรับผิดชอบ ทั้งเรื่องของค่าผ่อนบ้าน ทั้งเรื่องอาหารการกินรายเดือน ซึ่งต้องมีสิ่งที่รับผิดชอบประจำ แต่เราไม่มีเงิน เราไม่มีรายได้ แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายืนยันก็คือ คนของพระเจ้า พระเจ้าดูแล คนของพระเจ้าจะไม่ต้องเป็นขอทาน ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *