Home / รายการ / Forward Hope / เพียว เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ l Forwardhope ส่งต่อความหวัง

เพียว เอกพันธ์ วรรณสุทธิ์ l Forwardhope ส่งต่อความหวัง

“เพียวเป็นคนที่ขาดความรัก อยากจะได้ความรักตลอดเวลา อยากจะมีคนมาบอกว่าเราเป็นคนพิเศษ
อยากเป็นคนที่ถูกรัก แต่มีสิ่งหนึ่งที่เพียวรักก็คือดนตรีครับ ผมรักดนตรีและรักในเสียงเพลงมากๆครับ”

About Em

Check Also

วิศาล ดิลกวณิช

เมื่อประมาณซัก 10 ปีก่อนผมกับภรรยา ตกงานทั้งคู่ เราต้องพบกับวิกฤติ เพราะเราต้องมีภาระรับผิดชอบ ทั้งเรื่องของค่าผ่อนบ้าน ทั้งเรื่องอาหารการกินรายเดือน ซึ่งต้องมีสิ่งที่รับผิดชอบประจำ แต่เราไม่มีเงิน เราไม่มีรายได้ แต่สิ่งหนึ่งที่พระเจ้ายืนยันก็คือ คนของพระเจ้า พระเจ้าดูแล คนของพระเจ้าจะไม่ต้องเป็นขอทาน ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *