โครงการน้ำสะอาด

DSC00322

ในฤดูแล้งหลายชุมชนในชนบทจะประสบภาวะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ในหลายๆพื้นที่น้ำดื่มที่ใช้ในการบริโภคนั้นเป็นน้ำที่ไม่สะอาด ทางมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ได้ช่วยบรรเทาความยากลำบากของประชาชนผ่านทางโครงการน้ำสะอาด โดยให้ความช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนบ่อบาดาลในพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งจัดทำและสนับสนุนให้มีระบบประปาภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในเดือนที่ผ่านมา ทีมงานเจ้าหน้าที่ เดินทางไปมอบโครงการน้ำสะอาดในรอบที่ 1 ทั้งสิ้น 35 โครงการ จากโครงการ 40 โครงการ โครงการ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,247 คน ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น,ชัยภูมิ และศรีษะเกษ ทางมูลนิธิได้สนับสนุนโครงการน้ำในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศไทยมามากกว่า 16 ปีแล้วและเราก็ยังทำต่อไป เพื่อให้พี่น้องในประเทศไทยได้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

นี่เป็นอีกหนึ่งตัวแทนคำขอบคุณจากผู้ได้รับประโยชน์ในโครงการน้ำสะอาด

DSC04632

นายวีระ วงค์พินิจ อายุ 45 ปี อาชีพ เป็นผู้ใหญ่บ้านและทำนา ที่อยู่ หมู่ที่ 4 บ้านโคกพะยอม ต.โพธิ์กระสังข์ อ.ขุญหาญ จ.ศรีสะเกษ รายได้ 150,000-200,000 บาท ต่อปี กล่าวว่า เคยได้ยินเรื่องโครงการน้ำสะอาด ของมูลนิธิพันธกิจพระพรไทย จากลูกบ้านที่เป็นสมาชิกของคริสตจักรขุนหาญ ว่ามูลนิธิมีโครงการดีๆที่จะนำมาพัฒนาชุมชน แต่ผมเองไม่เชื่อเพราะเคยของบประมาณจากทางภาครัฐแต่ไม่เคยได้เพราะว่ามีค่าใช้จ่ายสูง จึงลองเสนอเรื่องดูปรากฏว่าได้จริงๆผมดีใจแทนชุมชนและโรงเรียนแห่งนี้มาก เพราะแหล่งน้ำเดิมในโรงเรียนบ้านพยอมเป็นบ่อโยก 2 บ่อได้ขุดเจาะไว้เมื่อประมาณ 29 ปี ที่แล้ว แต่เป็นน้ำเค็มมากไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ แต่เดี๋ยวนี้เราได้น้ำจากมูลนิธิซึ่งเป็นน้ำที่ดีและสะอาดมาก ผมและชาวบ้านจึงได้วางแผนที่จะต่อยอดโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชน ผมต้องขอขอบคุณพระเจ้าและมูลนิธิที่ได้มอบบ่อน้ำนี้ให้กับชุมชนในครั้งนี้เป็นอย่างมากครับ

DSC06994

Operation Blessing’s Clean Water Project has provided a continuing source of clean potable drinking water in close proximity to every consumer over the past 16 years in Thailand. Wherever possible, we attempt to do this by drilling bore wells to access underground sources of potable water. In some areas it is not possible to provide potable water, CBN/OB builds rainwater cisterns, piped water system, and/or water tank to provide readily accessible sources of water human consumption. Last month, the dedication of 35 wells was completed in 3 provinces in northeastern region. There are 1,247 people joining all dedications and 4 received salvation.

DSC00489

Mr. Weera Wongpinit, 45 years, Village Leader and farmer, Sisaket province. His annual income is about USD 2,800 – 3,500. “I heard about Clean Water project from some villagers who are Khun Han church members that CBN/Operation Blessing has a good development project for community. I did not believe at first because we used to ask for government budget to drill a well but it was too costly. However, I tried to submit the application with CBN and wait to see if this will be true. Finally it happens. I am glad with our villagers a nd school. We had two old wells using handheld pumps drilled about 29 years ago but the water is salty and we have not used them for a long time. This well supported by CBN/OB gives clean water. We are planning as a village to make the best use of this well. Thank God and thanks to Operation Blessing for providing this well for our community.

DSC04501

DSC04535

DSC00129

DSC04573

DSC08430

DSC08446

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *