Home / Live & Update / มนุษย์คือใคร? (2)

มนุษย์คือใคร? (2)

นักปรัชญากรีกโบราณกล่าวว่า สัตว์ไม่ใช่คน คนไม่ใช่สัตว์ และสิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์ก็คือมนุษย์มีจิตวิญญาณ พระเจ้าตั้งใจสร้างเราแต่ละคนให้เป็นคน เราถูกสร้างตามพระฉายของพระเจ้า ไม่ใช่เป็นพระเจ้า และไม่ใช่สัตว์ประเสริฐ

About WJ

Check Also

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ครองรักอย่างไรให้มีความสุข

วาเลนไทน์ปีนี้คุณมอบสิ่งดีๆให้คนที่รักแล้วหรือยังครับ? ของขวัญที่มีค่ามากที่สุด หลายครั้งอาจไม่ใช่ทรัพย์สิ่งของ แต่เป็นหัวใจของเราที่มีต่อกันและกันต่างหาก มีคนเคยกล่าวเอาไว้ว่า.. รักกันอาจใช้เวลาไม่นาน แต่จะประคับประคองชีวิตรักไปให้ได้นานๆ นี่ยากยิ่งกว่า!!! อะไรคือเคล็ดลับสำคัญของการครองรักให้ยืนนาน มาหาคำตอบด้วยกัน ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” ทาง www.cbnthailand.com หรือ ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *