Home / Ads / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | สิ่งมีชีวิตชนิดไหนอันตรายที่สุด?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | สิ่งมีชีวิตชนิดไหนอันตรายที่สุด?

ตอน : สิ่งมีชีวิตชนิดไหนอันตรายที่สุด?

ท่ามกลางสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้าง..คุณคิดว่าสิ่งมีชีวิตชนิดไหนอันตรายที่สุด
สิงโตหรือเปล่า? หรือเสือ?

หาคำตอบได้ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” [icon name=”youtube-play” class=”” unprefixed_class=””] หรือ [icon name=”facebook” class=”” unprefixed_class=””] ครับ

About Em

Check Also

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ตอน 1

ตอน : พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ตอน 1 “โลกนี้มีพระเจ้าจริงหรือเปล่า?” “แล้วพระเจ้าเกี่ยวข้องยังไงกับมนุษย์?” นี่คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายคน นี่คือข้อพิสูจน์ที่จะทำให้ทั้งคุณและผมตะลึงครับ หาคำตอบได้ใน..ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *