บทเรียน Superbook บทเรียนหัวข้อ “การอัศจรรย์ของพระเยซู”

เรียน คริสตจักร รุ่นที่ 1 ซึ่งใช้บทเรียน Superbook บทเรียนหัวข้อ “การอัศจรรย์ของพระเยซู” (เพื่อต้อนรับวันอีสเตอร์)
จะส่งถึงท่านภายในวันที่ 11 ก.พ. นี้  ครับ

ANC_SBC109_FEB2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *