Home / Ads / ได้รู้จัก ได้เรียนรู้ ได้ร่วมรับใช้

ได้รู้จัก ได้เรียนรู้ ได้ร่วมรับใช้

12

ค่ายยอดเยาวชน 2017 Super kids day camp 2017 by superbook
โครงการค่าย “เด็กและเยาวชนพัฒนาทักษะชีวิต”
จัดขึ้นเพื่อให้เด็ก ๆ เรียนรู้การใช้ชีวิต เข้าใจตัวเอง เข้าใจผู้อื่น เข้าใจธรรมชาติของร่างกาย เพื่อเสริมสร้างทักษะในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในอนาคตอย่างมีความสุข
เมื่อวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม 2560 ที่โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ การจัดค่ายเกิดขึ้นด้วยความร่วมมือกันของคริสตจักรท้องถิ่นในพื้นที่และ ทีมงาน Superbook Thai ทั้งจาก(เชียงใหม่ และกรุงเทพฯ) ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้มากกว่า 250 คน และเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกในบุรีรัมย์ กว่า 10 คริสตจักรที่ทำงานร่วมกัน ถือเป็นการได้ร่วมรับใช้กันอย่างแท้จริง

04

10

โครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้นำและคุณครูรวีได้พูดคุยแลกเปลี่ยน สอนเด็ก ๆ ให้รู้จักพระคุณความรัก เรียนรู้คำสอนของพระเจ้า เพื่อเป็น
แนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปในทางที่ถูกต้อง

09

07

06

ภาพที่ทุกคนเห็นเด็กๆ มีความตื่นเต้นที่ได้ร่วมกิจกรรม รวมทั้งหมด 13 ฐานกิจกรรม น้องๆให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
ใบหน้าที่เปื้อนรอยยิ้ม ที่ทีมงาน Superbook Thai ได้มองเห็นถึงความตั้งใจที่จะรับพรอันประเสริฐจากพระเจ้าอย่างเปี่ยมล้น
แม้จะมีอุปสรรคเรื่องการเดินทางในช่วงฝนตกหนักก็ตามขอบคุณพระเจ้าที่พาเด็กๆ มาร่วมงานสร้างบรรยากาศที่ดีต่อกันและกัน
อย่างมีความหมาย

01

05

02

11

09

13

Superbook Thai : “ต่อจากนี้ไป พี่ ๆ จะนำเด็ก ๆ เข้าสู่แดนมหัศจรรย์ของพระเจ้า ผู้ทรงอยู่เคียงข้างเสมอ เด็ก ๆ พร้อมกันรึยัง ?
เด็ก ๆ : พร้อมมมมม! แล้วววว!

19

20

โครงการนี้ทีมงานทุกคนเน้นย้ำว่า…มอบเวลาให้เป็นเวลาของเด็กๆที่ได้ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
รู้จักเรียนรู้ และรู้จักใช้ชีวิต โดยมีหลักคำสอนของพระเจ้าเป็นแนวทาง ทั้งเรื่องราว ความรัก ทั้งความเชื่อที่มีต่อพระเจ้า
รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ รวมทั้งวิธีการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ร้ายๆขึ้น

17

16

15

ซึ่งจะทำให้เด็กๆในชุมชน มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันรวมไปถึงเรื่องราวในการ์ตูน
และกิจกรรม 335 ที่ทีมงาน Superbook Thai ได้นำเสนอให้กับเด็กๆ ทำให้…ทุกคนได้รู้จักทุกคนได้เรียนรู้
และทุกคนได้ร่วมรับใช้ ทีมงานSuperbook Thai และคริสตจักรในพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ ขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมรับใช้
ขอพระเจ้าอวยพรและเสริมกำลังในทุกทาง ในทุกอย่างครับ Superbook Thai

18

About Em

Check Also

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ผีมีจริงหรือไม่? ตอน 1

ตอน : ผีมีจริงหรือไม่? ตอน 1?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *