ครู ผู้ให้ ผู้สร้าง ผู้พัฒนา นำทางในสิ่งที่ถูกต้อง

011

018

“คุณครูเป็นผู้ให้ความรู้ นำทางในสิ่งที่ถูกต้อง และคุณครูก็ยังเป็นพลังใจเพื่อให้แก่ศิษย์เป็นคนดี”

012

002

งานพบปะคุณครูรวีวารศึกษา สำหรับผู้ใช้บทเรียน Superbook
ในวันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2017 ที่ผ่านมา ที่สำนักงานมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)
อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ภายในงานมีผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 37 คน จาก 17 คริสตจักร

010

กิจกรรมเริ่มต้นด้วย
– การทำความรู้จักกันด้วย เกมส์ “รู้จักฉัน รู้จักเธอ”
– ต่อด้วยเปิดการ์ตูน Superbook season 2 ให้คุณครูทุกท่านได้ชมก่อนใคร
– สรุปภาพรวมการใช้บทเรียนหลักสูตร Superbook ในระยะเวลา 1 ปี ที่ผ่านมา
– ได้พบเห็นข้อดี ข้อจำกัดในการใช้บทเรียนหลักสูตรนี้อย่างไร

004

003

– คุณครูทุกท่านให้คำแนะนำ ได้อย่างละเอียด พร้อมยกตัวอย่างจากประสบการณ์จริงในการสอน
– ซึ่งแต่ละคนได้ร่วมแชร์ประสบการณ์ ร่วมแบ่งปันเทคนิคการสอนผ่านบทเรียนหลักสูตร Superbook ที่แตกต่างกันไป
และช่วงสุดท้ายคุณครูทุกท่าน ได้มีโอกาส พูดคุย ปรึกษา แนะนำ สอบถามทีมงาน ถามและตอบ
เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน เพื่อนำบทสรุปของการพบปะกันในครั้งนี้ จะได้นำไปปรับปรุงวิธีในการเรียนการสอนในรุ่นต่อไป

009

008

เพื่อพัฒนาบทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook จะมีที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เพื่อตอบสนองชั้นเรียนรวีวารศึกษาทั่วประเทศไทยมากยิ่งขึ้น

017

016

เพื่อนำข่าวประเสริฐ และให้รู้จักเรื่องราวของพระเยซูครสิต์สำหรับเด็กๆมากยิ่งขึ้น
งานในครั้งนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย ถ้าขาดการทุ่มเท ขาดการเสียสละจากคุณครูรวีวารศึกษาทุกท่าน ทีม Superbook Thai ทุกคน
รู้สึกประทับใจเป็นอย่างมาก และชื่นชมที่คุณครูทุกท่านได้สละเวลาในวันหยุด ในวันพักผ่อน เพื่อที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
เพื่อพัฒนาชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเด็กๆของเราร่วมกัน

015

007

ทีมงาน Superbook ทุกคนจะระลึกถึง คุณครูรวีทุกท่านในคำอธิษฐาน ทั้งการให้กำลังใจ การให้กำลังกาย สติปัญญา
และการอวยพรมาถึงทั้งตัวผู้ที่ถ่ายทอด ผู้สอน จนกระทั่งเด็กๆที่ได้รับการเรียนรู้ด้วยเช่นกัน การฟื้นฟูชีวิต การฟื้นฟู
ความสัมพันธ์ของเด็กกับพระเจ้า ขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีหัวใจรับใช้เด็ก

005

014

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.cbnthailand.com
หรือ www.facebook.com/superbookthai
“บรรดาผู้ทำงานเหน็ดเหนื่อยและแบกภาระหนักจงหมาหาเรา และเราจะให้ให้ท่านทั้งหลายหายเหนื่อยเป็นสุข”

ทีมงาน Superbook thai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *