Home / Ads / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือ?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือ?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือ?

เป็นไปได้อย่างไรที่พระเยซูคริสต์บังเกิดมาจากหญิงพรหมจารี ? เราไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ด้วยขอพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือความคิดเห็นของมนุษย์คนหนึ่งคนใด แต่เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพิสูจน์แบบประวัติศาสตร์และตรรกวิทยา และทำให้เรามั่นใจได้ว่าพระเยซูคริสต์เกิดจากหญิงพรหมจารี หาคำตอบในเรื่องนี้ได้ ในรายการ”ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” cbnsiam youtube channel หรือ www.facebook.com/nikornprogram

About WJ

Check Also

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ครองรักอย่างไรให้มีความสุข 3

“ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้..” “ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง..” ความรัก……..นี่คือนิยามความรักที่ทั้งคุณและผมอยากมี แต่เราจะมีความรักที่หวานชื่น เราจะมีชีวิตคู่ที่ยั่งยืนได้อย่างไร? มาหาคำตอบด้วยกัน ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *