Home / Ads / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือ?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือ?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูเกิดจากหญิงพรหมจารีจริงหรือ?

เป็นไปได้อย่างไรที่พระเยซูคริสต์บังเกิดมาจากหญิงพรหมจารี ? เราไม่สามารถอธิบายเรื่องนี้ด้วยขอพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์หรือความคิดเห็นของมนุษย์คนหนึ่งคนใด แต่เรื่องนี้สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการพิสูจน์แบบประวัติศาสตร์และตรรกวิทยา และทำให้เรามั่นใจได้ว่าพระเยซูคริสต์เกิดจากหญิงพรหมจารี หาคำตอบในเรื่องนี้ได้ ในรายการ”ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” cbnsiam youtube channel หรือ www.facebook.com/nikornprogram

About Em

Check Also

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ตอน 1

ตอน : พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ตอน 1 “โลกนี้มีพระเจ้าจริงหรือเปล่า?” “แล้วพระเจ้าเกี่ยวข้องยังไงกับมนุษย์?” นี่คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายคน นี่คือข้อพิสูจน์ที่จะทำให้ทั้งคุณและผมตะลึงครับ หาคำตอบได้ใน..ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *