Home / Ads / เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา

เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา

“พูดหน้ากล้องต้องทำยังไง?”

_MG_0065

“กว่าจะได้งานมาหนึ่งชิ้นต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้าง?”

นี่เป็นคำถามที่อยู่ในใจของน้องๆนักศึกษาทั้ง 14 คน
จากศูนย์อบรมพระคัมภีร์ มูลนิธิโซเอ อินเตอร์เนชั่นแนล (ZOE International)
ในรายวิชาศิลปะและเทคโนโลยีในงานรับใช้
ซึ่งได้มีโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานเกี่ยวกับกระบวนการ ผลิตรายการโทรทัศน์ที่ซีบีเอ็น สยาม

_MG_0018

ผ่านการเรียนรู้ ทั้ง 4 workshop และการถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการทำงานของวิทยากร
ผู้เชี่ยวชาญที่พร้อมตอบทุกคำถามที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อฯ

_MG_0019

ฐานที่ 1 : Studio Tapping การถ่ายทำในสตูดิโอ โดยครูพี่อ๊อด(เสน่ห์)
เรียนรู้การผลิตรายการโทรทัศน์ การถ่ายทำในสตูดิโอ ขั้นตอนในการผลิตรายการ

1. Pre Production การเตรียมผลิตรายการ
2. Production การถ่ายทำรายการ เช่น Studio Tapping , พิธีกร ฯ
3. Post Production หลังการถ่ายทำ เช่น Voice , การตัดต่อ Editฯ
4. Evaluation การประเมินผล

_MG_0056

ฐานที่ 2 : Acting พิธีกร หรือการอยู่หน้ากล้อง โดยครูพี่เอ๋

เทคนิคการพูด จังหวะ ความมั่นใจ รวมไปถึงการเตรียมความพร้อมก่อนการอยู่หน้ากล้อง
โดยให้น้องๆที่ร่วมอบรม มีโอกาส ทำหน้าที่ของ Host (พิธีกร) / Director (ผู้กำกับ)และ
Floor Director (ผู้กำกับเวที) งานนี้น้องๆได้รับทั้งความสนุกสนานและได้เรียนรู้
ประสบการณ์ใหม่ๆ มากมายเลยครับ

_MG_0014

ฐานที่ 3 : Voice การใช้เสียง โดยครูพี่แมว

_MG_0021

หลักการใช้เสียง เทคนิคการให้บรรยายเสียงจริง

_MG_0089

พร้อมกับให้ลองอัดเสียงบรรยายจริง ผ่านสคริปท์ที่ทีมงานเตรียมให้ ในห้อง Voice Record

_MG_0160

ฐานที่ 4 : Edit การตัดต่อ โดยครูพี่หนึ่ง

_MG_0064

ขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่เนื้องาน จะออกสู่สายตาประชาชน หรือสื่อต่างๆ เป็นการทำให้เนื้อหา ของ
รายการที่เราต้องการสมบูรณ์ที่สุด ดีที่สุด เพื่อผลงานที่ประกาศพระกิตติคุณ

_MG_0009

เรื่องราวของพระเยซูคริสต์เจ้าจะออกมาอย่างยอดเยี่ยม พร้อมกับยกตัวอย่างผลงานของ CBN Siam

_MG_0033

ก่อนเดินทางกลับบ้าน พี่ๆ เชื่อว่าสิ่งที่น้องๆ ได้เรียนรู้ร่วมกันในวันนี้จะเป็นประโยชน์ที่จะนำไป
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและในการรับใช้พระเจ้าได้อย่างเกิดผลต่อไป อย่าลืมนะครับ…
“เรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา”

_MG_0023

“จงรักพระยาเวห์พระเจ้าของท่าน จงดำเนินตามทางทั้งสิ้นของพระองค์ จงปฏิบัติตามพระบัญชา
จงยึดมั่นในพระองค์ และปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจเถิด” (โยชูวา 22:5)

_MG_0116

ขอพระเจ้าอวยพร
ทีมงาน CBN Siam

About Em

Check Also

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม |พระเจ้าพูดอย่างไรเกี่ยวกับ SEX ตอน 2

ตอน : พระเจ้าพูดอย่างไรเกี่ยวกับ SEX ตอน 2 “เพศ..เป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ ต้องหลีกเลี่ยงอย่างสุดกำลัง” “เพศเป็นความต้องการของร่างกาย ถ้ารู้สึก ก็ต้องตอบสนองเท่านั้น” “เพศ..มีไว้แค่สืบพันธุ์เท่านั้น ไม่ต้องคิดถึงว่าถูกหรือผิด” ในโลกและสังคมที่เต็มไปด้วยความคิดเห็นหลากหลายเกี่ยวกับเรื่องเพศ พระเจ้าคิดอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องเพศ? ...