เวิร์กช็อปของคนตัวเล็กๆ มาช่วยกันขยับเด็กๆ จากห้องอบรมชั้นเรียนรวีฯ


ทุกวันนี้ เราจะได้ยินชื่อ ‘ Superbook ’ อยู่ในบทสนทนาแทบทุกชั้นเรียนรวีวารศึกษาทั่วประเทศ เป็นการสร้างหัวข้อการพูดคุยที่หลากหลายวงการตั้งแต่ ข่าวชาวบ้านไปจนถึงข่าวโครงการใหญ่ๆ ที่โดดเด่นไม่แพ้ใครก็คงเป็นเรื่อง ‘หลักสูตรรวีวารศึกษา’ ทั้งการ์ตูนแอนนิเมชั่น Superbook ที่เคยออกอากาศทางช่อง 9MCOT และ Cartoon Club Channel , กิจกรรม Superbook School Tour และ การอบรมบทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook ต่างก็สร้างความตื่นเต้นให้กับน้องๆที่ได้เห็น ผู้ปกครองที่ได้ชม รวมไปถึง หน่วยงาน โรงเรียน และทีมงานด้วยเช่นกัน

005

Superbook เริ่มต้นกิจกรรม Superbook School Tour เข้าไปจัดกิจกรรมฉายการ์ตูน แบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูคริสต์ และเรื่องราวของพระเจ้า ให้กับเด็กๆ ตามโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย เพื่อไปเรียนรู้ว่าเด็กๆ สนใจอะไรและไม่สนใจอะไร ต้องทำกิจกรรมแบบไหนบ้าง ทีมงาน
ได้เก็บข้อมูลที่หลากหลายไว้ในใจ และหวังว่าวันหนึ่งจะได้นำกลับมาใช้อีกครั้ง จนกระทั่งปีที่ผ่านมา
ซุปเปอร์บุ๊คเริ่มต้นทำ บทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook เพื่อสอนเด็ก

IMG_3838

การเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ร่วมการสร้างผู้รับใช้วัยเด็กด้วยกัน เพราะสิ่งเหล่านี้ เป็นตัวกำหนดอนาคต
ของพวกเรา ชวนศิษยาภิบาล คุณครูรวีฯ และคนที่สนใจ มาเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้
ผ่านกิจกรรม “อบรมคุณครูรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook” เปลี่ยนการ์ตูนเป็นจริยธรรม
ในใจเด็ก ผ่านการอบรมในเดือนมีนาคม ทีมงานได้จัดขึ้นใน 4 พื้นที่ ได้แก่

006

1. สถานที่ “ บ้านผู้หว่าน ” จังหวัดนครปฐม ในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2018
2. สถานที่ “คริสตจักรไทยมิตรสัมพันธ์ ” จังหวัดอุบลราชธานี วันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2018
3. สถานที่ “ คริสตจักรร่วมนิมิตวังพระเจ้า ” จังหวัดตาก ในวันพุธ ที่ 21 มีนาคม 2018
4. สถานที่ “ สำนักงาน CBN Thailand ” กรุงเทพมหานคร ในวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม 2018

002

ทำไมต้องเข้าอบรมหลักสูตรรวีฯ กับ Superbook ?
ก่อนจะเริ่มรู้จักกับบทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook ทีมงานอยากให้ผู้เข้าร่วมทุกคนรู้จัก
การ์ตูนซุปเปอร์บุ๊ค Superbook อยากให้รู้จักเนื้อหาอย่างละเอียด ว่ามีความเข้นข้นของสาระความ
สนุกสนานของ ตัวละคร อีกกี่มากน้อย

003

ทีมงานลงมือศึกษาเนื้อหาหลักสูตรทั้งหมด คือทั้งหมด 13 ตอน (1 ตอนมี 3 บทเรียน )
ผู้ให้การอบรม ต้องเข้าใจเนื้อหาตั้งแต่

010

บทเรียนที่1 / ใช้สอนในสัปดาห์ที่ 1 เกี่ยวกับเรื่องราวของการ์ตูนทั้งเรื่อง เพื่อให้เด็กๆเข้าใจภาพรวม

011

บทเรียนที่2 ใช้สอนในสัปดาห์ที่ 2 เกี่ยวกับ “ภูมิหลังพระคัมภีร์”
หลักฐานที่มีอยู่จริง สามารถพิสูจน์ได้

007

บทเรียนที่ 3 ใช้สอนในสัปดาห์ที่ 3 เกี่ยวกับ “ป้ายชี้ทาง ”
ทุกสัญญาณชี้ไปที่เรื่องราวของพระเยซู รวมถึงคำอธิษฐานด้วย

IMG_3665

ทุกบทเรียน ทีมงานต้องศึกษา ให้เข้าใจบทเรียนหลักสูตรซุปเปอร์บุ๊ค อย่างถ่องแท้และรอบด้าน
เพื่อที่จะได้คุยกับคุณครูที่สอนรวีวารศึกษา และผู้ที่จะให้การสนับสนุนหลักสูตร เก็บเรื่องราวปัญหา
ที่แต่ละคนได้พบมาแบ่งปันร่วมกัน แบ่งปันเรื่องราวที่ดี ที่เป็นกำลังใจด้วย

IMG_3838

ในตอนท้ายของการอบรม ก่อนที่คุณครูจะสอนบทเรียนนี้ คุณครูควรที่จะเข้าใจ และซึมซับสาระความรู้
ความสนุกสนาน เพราะเมื่อถึงเวลาที่จะต้องถ่ายทอดความรู้ เป็นสิ่งสำคัญมาก “คุณครูรวี คือ กุญแจสำคัญ”
ที่จะทำให้เด็กได้รู้จักได้เรียนรู้ และได้เข้าใจว่าทำไมถึงต้องเชื่อฟัง ทำตามพระเจ้า

IMG_3439 (1)

ในช่วงสุดท้าย ทีมงาน Superbook ยังมีตัวช่วยต่อเนื่องหลังจากการอบรมเสร็จแล้วนั่นก็คือ
ผู้ทำหน้าที่ facilitator หรือ ผู้ประสานงานส่วนตัว คอยให้แนะนำวิธีการใช้บทเรียน

015

วิธีการเขียนบันทึกหลังการสอน การฝึกจับประเด็น และอื่นๆอีกมากมาย ทีมงานทุกคนขอขอบคุณผู้
เข้าร่วมอบรมเราจะร่วมกันพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้การทำงานรับใช้นี้ มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน
เกิดประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสูงที่สุด

016

014

เฉลยธรรมบัญญัติ 28 : 2

“ พรทั้งหมดนี้จะมีมาถึงท่านและดำรงอยู่กับท่าน หากท่านเชื่อฟังพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน ”

ขอพระเจ้าอวยพระพร คุณครูรวีทุกท่าน
ทีมงาน Superbook Thai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *