หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 194 ตรวจสารพิษ ฟื้นฟูสุขภาพ ด้วยการฝังเข็ม


DSC00730

DSC00740

เมื่อวันที่ 21-22 เมษายน 2017 ที่ผ่านมามูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 194

IMG_0029

IMG_0185

ณ คริสตจักรบ้านเด่น และโรงเรียนบ้านแจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ ประชาชนจำนวนมากได้เข้ามารับบริการตรวจโรคทั่วไป 301 คน ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการฝังเข็ม 122 คน ผู้รับบริการสอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง 120 คน ผู้รับบริการตรวจสารพิษในร่างกาย 101 คน แจกแว่นสายตา 183 อัน ตัดผมฟรี 45 คนแจกยาถ่ายพยาธิ 200 เม็ด ผู้ใหญ่รับเชื่อ 21 คน

IMG_8540

IMG_8534

และเด็กๆเข้าร่วมกิจกรรม 57 คน โดยเด็กๆได้ดูการ์ตูน Superbook ตอนเรื่องมีอยู่ว่าและการผจญ
ภัยครั้งใหญ่ เด็กได้ตัดสินใจอธิษฐานรับเชื่อ 8 คน มากกว่านั้นเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ
ด้วยมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่าน คริสตจักรในท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่น
ที่เข้ามาร่วมทำให้งานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

IMG_0030

The medical services were given at Baan Den Church and Baan Jam Luang School in
Galyani Vadhana District, Chiangmai Province during April 21-22, 2018. This mission
serves a total of 301 people of which 122 people received acupunctural treatment.

IMG_0156

120 women received breast examination. There are 21 adults praying decision prayers.

IMG_0162

183 people received eye-glasses. 200 anti-parasites pills were distributed.

IMG_0171

45 people are provided with hair-cut services. There are 57 children who joined
the children’s program.

IMG_0110

They watched Superbook “In the beginning” and “A giant adventure” episode. 8
children wrote in the questionnaire that they prayed to receive Christ. The children
were also trained in basic self-healthcare, dental care and hygiene. We would like to
give thanks to the medical team, the village health volunteers from local hospital
and local church volunteers.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *