Home / Ads / [Superbook Orientation & Training : ปฐมนิเทศคนเมืองใหญ่ – สู่ใจคนตัวเล็กบนแดนเหนือ]

[Superbook Orientation & Training : ปฐมนิเทศคนเมืองใหญ่ – สู่ใจคนตัวเล็กบนแดนเหนือ]


Hello Bulma!

012

CBN Thailand จัดอบรมบทเรียนรวีวารศึกษา หลักสูตร Superbook ขึ้นใน 2 พื้นที่ พร้อมกัน
เพื่อตอบสนองความต้องการของคริสตจักรและความสนใจในการประกาศข่าวประเสริฐในประเทศไทย

013

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2018 ทีมงาน SuperbookThai จัดอบรมพื้นที่เรก ณ. คริสตจักรถาวรธรรม
จังหวัดเชียงราย มีผู้เข้าร่วมอบรม 22 คน จาก 7 คริสตจักร/จุดประกาศ โดยใช้ตัวอย่างของบทเรียนที่ 101 “ในปฐมกาล เรื่องมีอยู่ว่า”

022

“พรทั้งหมดนี้จะมีมาถึงท่านและดำรงอยู่กับท่านหากท่านเชื่อฟังพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน”

เฉลยธรรมบัญญัติ 28 : 2

006

และพื้นที่ที่ 2 ในวันเดียวกันนั้นได้จัดขึ้น ณ สำนักงาน CBN Thailand กรุงเทพมหานคร สุขุมวิท ซอย 13
มีผู้มาร่วมอบรม 41 คน จาก 12 คริสตจักร ใช้ตัวอย่างของบทเรียนที่ 101 “ในปฐมกาล เรื่องมีอยู่ว่า”

009

บรรยากาศสบาย ไม่เร่งร้อน มาร่วมอบรมและมีความสุข
และในส่วนของการอบรม ที่กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมที่มาจากจังหวัดนครปฐม และจังหวัดชลบุรี 2-3 แห่งด้วย

003

002

“ ฉันจะให้เกียรติพระเจ้า เพราะพระองค์ทรงสร้างฉันและฉันจะเชื่อฟังคำสอนของพระเองค์”
สุดยอดแห่งความจริง บทเรียนที่ 1 “ในปฐมกาล เรื่องมีอยู่ว่า ”

008

การอบรมครั้งนี้ คริสตจักรที่ไม่เคยใช้ SB เป็นคริสตจักรซึ่งอยู่แถบชานเมือง
ขอบคุณพระเจ้าที่บทเรียนสามารถไปถึงคริสตจักรที่อยู่รอบนอกเหล่านี้ได้

015

มีผู้นำคริสตจักรจากชลบุรีตัดสินใจมาร่วมด้วย เพราะปีที่แล้วไม่ได้มาร่วม
แต่เห็นความสำคัญจึงขอมาร่วมอบรมด้วย และครั้งนี้มีกลุ่ม Thrive

017

ซึ่งเป็นกลุ่มทำพันธกิจด้านเด็กที่พัทยาในการส่งเสริมด้านการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสและเด็ก
ในกลุ่มเสี่ยงมาร่วมด้วย นอกจากนี้มีคริสตจักรจากนครปฐมส่งครูรวีมาอบรมเพิ่มเติมด้วย

023

ทางทีมงาน SuperbookThai ต้องขอขอบคุณ คุณครูรวีทุกท่าน ที่เล็งเห็นว่าบทเรียน Superbook
เป็นประโยชน์กับเด็กรวีวารศึกษา เป็นประโยชน์กับคริสตจักร และ อนาคตของเราต่อไป

ขอพระเจ้าอวยพรครับ
ทีมงาน Superbook Thai

About Em

Check Also

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ตอน 1

ตอน : พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ตอน 1 “โลกนี้มีพระเจ้าจริงหรือเปล่า?” “แล้วพระเจ้าเกี่ยวข้องยังไงกับมนุษย์?” นี่คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจของใครหลายคน นี่คือข้อพิสูจน์ที่จะทำให้ทั้งคุณและผมตะลึงครับ หาคำตอบได้ใน..ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *