ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์สามารถทำดีเพื่อลบบาปได้จริงหรือ?

ตอน : มนุษย์สามารถทำดีเพื่อลบบาปได้จริงหรือ?

ความดีที่สะสมมาทั้งชีวิต สามารถลบบาปที่ทำมาได้จริงหรือ?
หาคำตอบได้ในรายการ”ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” [icon name=”youtube-play” class=”” unprefixed_class=””] หรือ [icon name=”facebook” class=”” unprefixed_class=””] ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *