หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ครั้งที่ 195 เพราะเราห่วงใย

 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2018 ที่ผ่านมา มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ร่วมกับแพทย์อาสา พยาบาล
เภสัชกร พร้อมทั้งอาสาสมัครประจำท้องถิ่นได้ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อให้บริการทางการแพทย์แก่พี่น้องใน

DSC00730

DSC00740

DSC00796

4 หมู่บ้าน ณ วัดจำปา อ.เมือง จ.พะเยา ประชาชนได้เข้ามารับบริการตรวจโรคทั่วไป 107 คน
เภสัชกร พร้อมทั้งอาสาสมัครประจำท้องถิ่นได้ออกให้บริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ทางหน่วยแพทย์

DSC00800

เคลื่อนที่ได้ให้บริการฟื้นฟูสุขภาพด้วยการฝังเข็ม, ให้ความรู้เรื่องมะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก,
สอนการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง, ตรวจสารพิษตกค้างในร่างกายและคัดกรองความเครียด
นอกจากนั้นยังได้ แจกแว่นสายตา 93 อัน ตัดผมฟรี 26 คน แจกยาถ่ายพยาธิ 30 เม็ด ผู้ใหญ่รับเชื่อ 33 คน

DSC00756

มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ขอขอบพระคุณอาสาสมัครทุกท่าน คริสตจักรในท้องถิ่น
และผู้นำท้องถิ่นที่เข้ามาร่วมทำให้งานครั้งนี้สำเร็จไปด้วยดี

DSC00789

DSC00810

DSC00829

as well as literatures and bibles. There are 33 adults praying decision prayers.
We gave 93 people eye-glasses and provided hair-cut services to 26 people.

This month CBN Thailand conducted a medical mission in Payao province on
19 May 2018. We served a total of 107 people by providing acupunctural
treatments, breast examinations,

DSC00832

DSC00836

DSC00852

DSC00855

CBN Thailand would like to thank all volunteers and supporters for making this
mission another successful one. Thank you very much.

DSC00864

DSC00867

DSC00869

DSC00879

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *