ผลิดอกออกผล จากผู้ตามสู่ผู้นำ


ผลิดอกออกผล จากผู้ตามสู่ผู้นำ
น้องปะแตะเป็นหนึ่งในน้องๆที่เข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนวันเสาร์ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน เขาเข้าร่วมโครงการนี้ตั้งแต่เริ่มแรกของโครงการ ตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
เขาได้รับ การเสริมสร้างทักษะทั้งด้านการศึกษา สุขภาพ จิตใจและภาวะความเป็นผู้นำ เขารับการพัฒนาและเติบโตขึ้นเกลายป็นรุ่นพี่ที่คอยดูแล สอนและแนะนำน้องๆ
รุ่นใหม่ที่เข้ามาในโครงการ เขาสามารถทำงานทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังได้เป็นอย่างดี จากเด็กชายตัวเล็กๆในวันนั้น วันนี้เขาได้ยืนอยู่ในตำแหน่งของประธานนักเรียน

0005

โรงเรียนปายวิทยาคาร และนี่คือคำพยานของเขา “เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนได้
ประกาศให้มีการรับสมัครเลือกตั้ง ผู้ที่จะเป็น ประธานนักเรียน ตอนแรก มีเพื่อนในห้องคนหนึ่ง

จะลงสมัครแต่เพื่อนๆ คนอื่นเขาไม่เห็นด้วย ทั้งห้องจึง โหวต กันใหม่และ ตกลงว่า เขาจะให้ผม เป็น
ผู้สมัคร ตอนแรก ที่ผมรู้ ผมไม่ค่อยมั่นใจ ในเรื่องนี้เลย เพราะผมเป็นลาหู่ พุดไม่ชัด และ ผมมักจะถูก
คนอื่นๆ

ล้อว่าผมไม่เก่ง แต่เมื่อผมมาปรึกษากับ พี่คอยน์ ดอย และโมเสสทุกคนบอกให้ ผม ว่า ผมทำได้ และ
วันนั้นเราได้อธิษฐานกันในเรื่องนี้ ผมขอบคุณพระเจ้า ที่ดอยเอง ให้กำลังใจผมมาก และแนะนำผม
หลายอย่าง

0007

เพราะดอย เป็นประธานนักเรียนในปีที่แล้ว และ ผมก็ตกลงรับสมัครเป็นประธานนักเรียน ครับ
นี่เป็นรูปวันที่ผมต้องไปหาเสียงกับเพื่อนๆ นักเรียน ผมเลือกเสื้อตัวที่สะอาดและขาวที่สุด

วันนั้นผม อธิษฐานอย่างมาก ในการที่จะไม่สั่น และ กล้าที่จะ พูดนโยบายของผมและ
เรื่องต่างๆ ให้สำเร็จ ผมขอบคุณพระเจ้าครับ ในที่สุด เมื่อวันเลือกตั้งมาถึง ผมได้รับเลือกตั้ง
เป็นประธานนักเรียน ของโรงเรียนปายวิทยาคาร ชนะ คู่แข่ง ด้วยคะแนน กว่า 200 คะแนน
ครับ ผมดีใจมาก และ ผมก็รู้ว่า ความสำเร็จนี้ มาจากพระเจ้า ผม ตั้งใจไว้ครับ

ว่า ผมจะเป็นคริสเตียนที่เป็นประธานนักเรียนครับ และ ผมก็รู้ว่า พระเจ้ามีแผนการที่ดีสำหรับ
เพื่อนๆ ในโรงเรียนปาย ในการที่ให้ประธานนักเรียนทั้ง 2 ปีเป็น เด็กๆ จากศูนย์แสงอรุณ
และ ผมจะไม่ทำให้พระเจ้าผิดหวังครับ” ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นผลิตผลที่สวยงาม
จากสิ่งที่เราได้ทุ่มเทไปและเราเชื่อว่าจะเห็นอีกหลายๆคนที่เกิดผลดีเช่นกับน้องปะแตะ

0012

Youth from Humanitarian’s Children and Youth Project is Elected School President

One of CBN Thailand Humanitarian’s project is the Saturday Christian Ethical
Training for Children and Youth at Risk of Substance Abuse in Pai district,
Maehongson Province.

A total of 51 children and youth gather together at Saeng Arun Center every
Saturday, where they learn English, Chinese, Music,
Arts & Crafts and Bible lessons.

As Pastor Coin has continually been dedicating her time to invest in these
children, the fruits are manifesting. Past records show that the youth leadership
training,

under this project, has been beneficial to all of the children that
have been attending the program. This past month of April,

one of the youths, a 10th grader who has been attending the Saturday classes
for a couple of years now, has just recently been elected as the president
of the student body in his school.

00013

Noppachai, also known as Patae, is a 10th grader in Pai Wittayakorn School. He
shared his testimony of how he became the student president. His school had
announced that there would be elections for the school’s student president and
his class had voted for him to represent the students.

He told us about the hesitation that he felt, “At first, I did not feel confident
because I am from the Lahu tribe and I do not speak Thai well. But when I shared
this to Pastor Coin, and my friends (*at the center) – Doi and Moses, they all
encouraged me. We also prayed together.

0006

Doi also gave me some advice because he was the president last year.”
Patae started gaining confidence and did everything that was required to run for
president. “I chose the nicest and whitest shirt I had and wore it on that day.

Then I prayed that I would not fear but that I would be brave enough to talk about
the school’s and student’s policies.” Patae won the election and is now president
of the student body, representing his school. He humbly said,

“I was so glad and always realize this is from God. God has anointed me
here and I will do my best to serve Him and be a blessing to my school.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *