ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์มาจากไหน?

ตอน : มนุษย์มาจากไหน?

บ้างก็ว่าคนมาจากลิง..

บ้างก็ว่าคนมาจากมนุษย์ต่างดาว..

บางคนก็ว่าคนมาจากต้นไม้..

หาคำตอบได้ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” วันนี้ [icon name=”youtube-play” class=”” unprefixed_class=””] หรือ [icon name=”facebook” class=”” unprefixed_class=””] ครับ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *