Home / Ads / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม |ใครสร้างพระเจ้า?

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม |ใครสร้างพระเจ้า?

ตอน : ใครสร้างพระเจ้า?

ไขข้อข้องใจ..

พระเจ้าเกิดขึ้นมาได้อย่างไร?

ใครเป็นคนสร้างพระเจ้ากันนะ? นี่คือคำตอบที่คุณไม่ควรพลาด!!

ฟังกันชัดๆในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร” วันนี้ [icon name=”youtube-play” class=”” unprefixed_class=””] หรือ [icon name=”facebook” class=”” unprefixed_class=””] ครับ

About Em

Check Also

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระพรของการดูแลผู้สูงอายุ

ตอน : พระพรของการดูแลผู้สูงอายุ คนแก่ทำอะไรไม่ได้แล้วจริงๆหรือ? คุณค่าของ ส.ว (สูงวัย)อยู่ที่ไหน? และคนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้อะไรได้จากปู่ย่าตายายได้บ้าง? แท้จริงแล้วคนกลุ่มนี้ทำอะไรได้มากกว่าที่คุณคิด เรามาเรียนรู้บทเรียนชีวิตอันล้ำค่าจากผู้สูงอายุด้วยกัน หาคำตอบได้ใน..ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *