CDP Buriram สร้างเด็กไทย ให้เป็นเด็กดี


Hello Bulma!

0001

โครงการพัฒนาและปกป้องเด็กในชุมชนและคริสตจักร

  เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ยากลำบาก เพื่อการสนับสนุนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในสภาพครอบครัว การศึกษา สุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม เพราะสังคมในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ทำให้ศีลธรรมในจิตใจมนุษย์ตกต่ำลง มีค่านิยมที่ผิดๆ สิ่งเหล่านี้ก่อเกิดปัญหาหลายๆด้านตามมา CBN Thailand ได้ร่วมมือกับหลายคริสตจักร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคริสตจักรดอนนางงาม โดยทางคริสตจักรได้กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สองของทุกเดือน โดยมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เกมสนุกๆ ที่สอดแทรกทักษะด้านภาษาอังกฤษ พาไปทัศนศึกษา ตลอดจนให้ความรู้วิธีการปกป้องตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรม และเพิ่มเติมความรู้ด้านจริยธรรมทางคริสตศาสนาแก่เด็ก ผู้ดูแลโครงการได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กเพื่อทราบถึงความเป็นอยู่และให้กำลังใจกับแต่ละครอบครัว

  0012

  ในเดือนที่ผ่านมา

  ผู้ดูแลโครงการได้มีโอกาสนัดเด็กๆเพื่อสร้างความสันพันธ์ระหว่างเด็กๆที่มาคริสตจักรและเด็กๆในโครงการเป็นการรวมตัว
  กันนมัสการพระเจ้าและฟังคำเทศนาหนุนใจจาก อ.ชาลี ซึ่งหนุนใจว่า พระเจ้าทรงเลือกเราให้ได้รู้จักกับพระองค์และพระองค์
  เองทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเด็กๆทุกคน เวลาที่เราทำผิดเราสามารถขอการอภัยจากพระเจ้า หรือแม้แต่ในยามที่เราต้องเผชิญ
  กับปัญหา เด็กๆสามารถที่จะอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เราทุกคนที่เชื่อช่วยเราให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ เด็กๆ ได้
  แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้ทำและเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า

  0010

  0002

  น้องฝน เด็กหญิงวิภาดา

  เรืองปะคำ อายุ 12 ปี ได้แบ่งปันเรื่องราวของเธอหลังจากได้เข้าร่วมโครงการนี้ว่า

  “ขอบคุณพระเจ้าที่หนูได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานทำให้หนูมีประสบการณ์
  กับพระเจ้ามากขึ้น เวลาที่หนูร้องเพลงนมัสการพระเจ้า หนูรู้สึกว่าเหมือนมีใครมาอยู่ข้างๆ หนู และเมื่อหนู
  ได้อ่านพระคัมภีร์ในคำอธิษฐานของพระเยซู หนูท่องจำหลายๆ รอบจนหนูจำได้ขึ้นใจ หนูขอบคุณโครงการนี้
  ที่มีส่วนช่วยพัฒนาชีวิตของหนูให้มีเป้าหมายและดำเนินในทางของพระเจ้าค่ะ”

  เนื่องจากน้องฝนได้มีโอกาสรู้จักกับพระเจ้าและได้เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งมาคริสตจักรในช่วงระยะเวลาตลอด 6 เดือน
  ที่ผ่านมา น้องเริ่มมีประสบการณ์กับพระเจ้าในเรื่องการอธิษฐาน น้องอธิษฐานเผื่อคุณพ่อที่ทำงานอยู่ต่างพื้นที่ ไม่ได้เดิน
  ทางและส่งเงินกลับมา ให้หนูพยายามติดต่อก็ไม่สามารถติดต่อได้ แต่เมื่อทางคริสตจักรหนุนใจให้น้องอธิษฐานกับพระเจ้า

  พระเจ้าก็ทรงเป็นคำตอบอย่างรวดเร็วคือในวันถัดมานั้นคุณพ่อของน้องติดต่อกลับมาและส่งเงินมาให้ทางครอบครัวใช้
  ส่วนเรื่องต่อมาในด้านการเรียนทุกครั้งที่น้องมาที่คริตสจักรจะบอกเสมอว่าอยากให้พระเจ้าประทานความเข้าใจในการเรียน
  มากขึ้น ขอให้พระเจ้าให้สติปัญญาในการเรียนรู้ และไม่นานน้องก็ได้มาเป็นพยานว่าน้องได้รับทุนอุดหนุนจากทางโรงเรียน
  จำนวนเงิน 500 บาท เนื่องจากมีผลการเรียนที่ดี และในช่วง 3-4 เดือนต่อมาน้องก็ได้มาโอกาสชวนเพื่อนๆพี่ๆและน้องๆ
  มาที่คริสตจักร ด้วยเหตุผลว่าอยากให้พวกเขารู้จักพระเจ้าในแบบที่น้องมีประสบการณ์

  0009

  0004

  CHILD DEVELOPMENT AND PROTECTION PROJECT IN BURIRAM PROVINCE

  OB has initiated Children Development and Protection project in Buriram, northeaster Thailand
  since 2012. OB recognizes that the statistics of the children staying with grandparents in the area
  are very high. Some children’s parents not only working far away but also divorce or separated leaving
  their children behind with their grandparents who live from hand to mouth depending on the money
  sent by the children’s parents.

  As a result, OB has consulted with the partner church (Jaisamarn Don Nang Ngam church) that share the burden
  and would like to help protect the children at risk of being abused, neglected or abandoned because of the lack
  of parental care. Human trafficking is also another main issue from which the churches would like to prevent the
  kids.

  The children’s minister work with the children’ families and grandparents through home-visits to build relationship
  with their parents.

  0007

  0003

  Last month,

  the children in the church and in the program gathered together to worship God and listen to the word of God.
  They learned about praying and worshiping.
  The pastor encouraged them that we were all chosen by God. He has a great plan for each of us.
  If we did wrong thing, he still gives a chance for us to repent.
  If we have problems, we can ask the Holy Spirit who can help us to overcome it.
  The children share things that they can do to be glorified God.

  0005

  0008

  0006

  Wiphada Ruengpakham,

  12 years old girl in the project share her testimony that She joined the Child Development and Protection program at Don Nang Ngam Church in Buriram province. She learn English, Arts & Crafts and Bible lessons through activities given. She came to the church and attended the program in last November.

  She made a decision to receive Jesus Christ as her savior on Christmas Day. After that she has been attending the program for six months now, her life has improved. She has some experience with God. She said “I know God more through reading his word and praying. When I worship God I feel God stand beside me. I love to read and remember the Lord’s Prayer in Matthew 6. God listens to my prayers. Once, I worry about my dad who works in another province because he couldn’t contact me as usual. I asked for help from God. God answered my prayer in the next day. My dad called me back and transferred money for our family.” She always tell the minister that she asks God to give her wisdom and skill in all learning. Afterwards, she shared her testimony that she received the scholarship because she has outstanding academic performance. Moreover, she invited her friends and relatives to come to church because she want them to know God same as her. “I would like to give thanks to CBN Thailand who provide this great project. This project develop me to have goal in life and live life in God’s way.”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *