Home / Ads / ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ตอน 2

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ตอน 2

ตอน : พระเจ้ามีจริงหรือไม่? ตอน 2

nikorn4Oct2018_final

“โลกนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดยความบังเอิญหรือมีคนสร้าง?”

“ปรากฏการณ์ Big Bang(บิ๊ก แบง) ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตในโลกจริงหรือ?”

เป็นไปได้ไหมว่ามนุษย์ต่างดาวเป็นผู้สร้างจักรวาลขึ้นมา?

พืช สัตว์ รวมถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายในโลกนี้ ธรรมชาติเป็นผู้สร้างขึ้นมาเองจริงหรือ?

หาคำตอบได้ใน..ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร

ฝากคำอธิษฐาน&พูดคุย ได้ที่นี่
ฝากคำอธิษฐาน&ปรึกษา

About WJ

Check Also

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ครองรักอย่างไรให้มีความสุข 3

“ความรักนั้นก็อดทนนานและกระทำคุณให้..” “ความรักไม่อิจฉา ไม่อวดตัว ไม่หยิ่งผยอง..” ความรัก……..นี่คือนิยามความรักที่ทั้งคุณและผมอยากมี แต่เราจะมีความรักที่หวานชื่น เราจะมีชีวิตคู่ที่ยั่งยืนได้อย่างไร? มาหาคำตอบด้วยกัน ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *