ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | โลกนี้จะแตกจริงๆหรือ?

 

พระวิญญาณแห่งพระเจ้าทรงอยู่เหนือข้าพเจ้า

เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมข้าพเจ้าไว้ เพื่อนำข่าวดีมายังผู้ที่ทุกข์ใจ
พระองค์ทรงใช้ข้าพเจ้ามาให้เล้าโลมคนที่ชอกช้ำระกำใจ และร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย
และบอกการเปิดเรือนจำออก ให้แก่ผู้ที่ถูกจำจอง (อิสยาห์ 61:1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *