ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมพระคัมภีร์จึงเปรียบพระเจ้าเป็นดวงอาทิตย์ (ตอน 1)“พระเจ้าทรงเป็นดวงอาทิตย์ แต่ดวงอาทิตย์ไม่ใช่พระเจ้า”
เหตุใดผู้เขียนพระคริสตธรรมคัมภีร์ จึงเปรียบพระเจ้าของคริสเตียน เป็นเหมือนดวงอาทิตย์…