ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระพรของการดูแลพ่อแม่

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระพรของการดูแลพ่อแม่

“เราพูดและทำดีต่อคนข้างนอกมากเท่าไหร่
ก็ยิ่งต้องทำดีและพูดดีกับคนในบ้านมากขึ้นเท่านั้น”
นี่คือคำกล่าวที่ได้ยินทีไรก็เตือนสติ
และสะกิดใจเราทุกครั้ง
ถึงการให้ความสำคัญและดูแลเอาใจใส่
คนในครอบครัว โดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่

พระเจ้าสอนให้เรารักและดูแลพ่อแม่
ในอพยพ 20:12 กล่าวว่า..
“จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของเจ้า
เพื่ออายุของเจ้าจะได้ยืนนานบนแผ่นดิน
ซึ่งพระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *