ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ภาษาจีนเกี่ยวข้องกับพระคัมภีร์อย่างไร

คนจีนมีประวัติศาสตร์มายาวนานประมาณ 5000 ปี
พระคัมภีร์มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน
ตั้งแต่อดัมจนถึงยุคของเราประมาณ 6000ปี
ดังนั้นต้องมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกัน
แต่จะเกี่ยวกันอย่างไร?

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *