Home / Tag Archives: น้ำท่วม

Tag Archives: น้ำท่วม

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ตั้งแต่ต้นปี 2017 ที่ผ่านมา 12 จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย เกิดอุทกภัย มีผู้ได้รับความเดือดร้อนหลายแสนครัวเรือน สภาพทั่วไปน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และโรงเรียน รวมทั้งพื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์จมอยู่ใต้น้ำ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ครั้งนี้ถือว่ามีปริมาณน้ำฝนตกสะสมมากที่สุดในรอบ 100 ปี ทำให้กลายเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 20ปี ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในระยะยาว มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ด้วยการสนับสนุนงบประมาณบรรเทาทุกข์จาก Operation Blessing International ได้ร่วมกับคริสตจักรท้องถิ่น ใน จ.ชุมพร และ จ.นครศรีธรรมราช ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น การมอบถุงยังชีพ ประกอบด้วยสิ่งจำเป็นและน้ำดื่ม ,สนับสนุนเครื่องฉีดน้ำแรงดันและทำความสะอาดโรงเรียน สถานที่ที่น้ำเริ่มลด, สนับสนุนโครงการอาชีพให้กับพี่น้องเพื่อเริ่มต้นใหม่และสนับสนุนประตูและที่นอนจะไปถึงชุมชนการเคหะประมาณ 60 ครัวเรือนในเบื้องต้น ทั้งนี้ทางราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ก็กำลังระดมความช่วยเหลือเข้าไป มูลนิธิฯ ยังคง ติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และจะประเมินผลกระทบระยะสั้นและระยะยาว เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ขอร่วมเป็นกำลังใจและส่งงบสนับสนุนตามจำเป็น เรายินดีรับการสนับสนุนนะคะ รบกวนบริจาคมาที่มูลนิธิพันธกิจพระพร ...

Read More »