Home / Tag Archives: พันธกิจเด็ก

Tag Archives: พันธกิจเด็ก

พันธกิจเด็ก งาน “อวยพรประเทศไทย (เชียงใหม่) 2017

“ รากฐานการเติบโตให้เป็นคนดีของสังคม ต้องเริ่มต้นตั้งแต่เด็ก ” เราจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นคนดี เราจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นผู้เชื่อมั่นในพระเจ้า เราจะทำอย่างไรให้เด็กเหล่านี้เติบโตเป็นคนถวายชีวิตรับใช้พระเยซู มันคือหน้าที่ของเรา วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤศจิกายน 2017 งาน “ อวยพรประเทศไทย(เชียงใหม่) 2017 ” และ พันธกิจเด็ก โดยทีมงาน อวยพรเชียงใหม่ และ SuperbookThai ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง เพื่อวางรากฐาน และเพื่อเริ่มต้นการดีให้เด็กๆ จัดขึ้น ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้นด้วยการรวมตัวของคริสเตียนทีมากมาย หลากหลายเชื้อชาติ หลากหลายที่มา แต่ร่วมหัวใจเดียวกัน เพื่ออธิษฐานต่อพระเจ้า เพื่อนิมิตที่ชัดเจน และเพื่อประเทศไทยของเราต่อด้วยกิจกรรม “ พันธกิจเด็ก ” ทีมงาน Superbook Thai ได้มีส่วนช่วยในการเริ่มต้น กิจกรรมนำเกมส์ กิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจ สายตาเป็นประกาย มุมปากฉีกยิ้มของเด็กๆทำให้ ทีมงานพันธกิจเด็ก ...

Read More »