Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | 10 ที่สุดของพระเยซู

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | 10 ที่สุดของพระเยซู

นี่คือ 10 ที่สุดของพระเยซูคริสต์ ที่ทำให้พระองค์เป็นมากกว่าศาสดาของศาสนาคริสต์  

Ads, Live & Update, ความเชื่อ, ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร, ชีวิตคริสเตียน
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ไขปริศนาเลขอาถรรพ์666

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ไขปริศนาเลขอาถรรพ์666

“666” เลขนี้เป็นเลขอาถรรพ์ ที่มาพร้อมกับความหายนะจริงหรือเปล่า?  

Ads, Live & Update, ความเชื่อ, ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร, ชีวิตคริสเตียน
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความเชื่อของคริสเตียนเป็นศาสนาหรือไม่

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ความเชื่อของคริสเตียนเป็นศาสนาหรือไม่

คริสเตียนเป็นเพียงความเชื่อหรือเป็นศาสนา? แล้วคุณคิดเห็นอย่างไร? มาหาคำตอบด้วยกัน ในรายการ “ชัวร์หรือมั่วนิ่มกับอาจารย์นิกร”  

Ads, Live & Update, Salvation, ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร
Audio from: ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมต้องมีคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตอน 1

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมต้องมีคนกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์ ตอน 1

ทำไมพระเจ้าพระบิดาสัมพันธ์กับมนุษย์เองไม่ได้? ทำไมต้องมีตัวกลางระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์? แล้วทำไมตัวกลางนั้นต้องเป็นพระเยซูคริสต์?  

Ads, Live & Update, ครอบครัว, ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ถ้าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะทำบาป ทำไมยังสร้างมนุษย์ขึ้นมา?

ตอน : ถ้าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะทำบาป ทำไมยังสร้างมนุษย์ขึ้นมา? ถ้าพระเจ้ารู้ว่ามนุษย์จะทำบาป จะสร้างมนุษย์ขึ้นมาทำไม?

Ads, Live & Update, ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 4)

ตอน : พระเยซูถูกตรึงตายบนไม้กางเขนและเป็นขึ้นมาจากความตายจริงหรือ? (ตอน 4) จริงหรือที่ไม้กางเขนเป็นเครื่องมือประหารชีวิตที่ทรมานที่สุด?แล้วเพราะเหตุใดพระเยซูจึงยอมถูกฆ่าตายอย่างไร้ซึ่งความยุติธรรม?

Ads, Live & Update, Salvation, การเงิน, ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร, ชีวิตคริสเตียน
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลก? (EP.4)

เหตุผลประการที่ 3 ที่พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้คือ เพราะความรักของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ ซึ่งต่างจากความรักของมนุษย์ด้วยกันเอง พระเจ้ารักเราแม้เราเป็นคนบาป ไม่น่ารัก แต่เราสามารถตอบสนองต่อความรักของพระเจ้าด้วยการเปิดใจของเราออกต้อนรับพระองค์มาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตเรา

Live & Update, ความเชื่อ, ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร, ชีวิตคริสเตียน
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | ทำไมพระเจ้าจึงส่งพระเยซูคริสต์เข้ามาในโลก? (EP.3)

เหตุผลประการที่ 3 ที่พระเจ้าส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกนี้คือ เพราะมนุษย์ไม่สามารถช่วยตัวเองให้พ้นจากความบาปได้ มนุษย์เป็นเหมือนเสื้อสกปรก แต่พระเยซูเป็นน้ำสะอาดที่มาชำระล้างเราให้สะอาด และเมื่อพระองค์ชำระเรา พระองค์ก็เป็นเหมือนน้ำสกปรก แต่เราได้รับการชำระ สะอาด และเป็นที่ยอมรับของพระเจ้า

Live & Update, ความเชื่อ, ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร, ชีวิตคริสเตียน
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | พระเยซูคือใคร? EP.1

ในยอห์น10:30-33 พระเยซูตรัสว่า เรากับพระบิดาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน คำตรัสของพระเยซูกำลังบ่งชี้ให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้า เป็นเผ่าพันธุ์ของพระเจ้า และสิ่งที่แสดงว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าคือ มีการเฉลิมฉลองคริสต์มาสกันทั่วโลก และมีการใช้เครื่องหมายของไม้กางเขนกันอย่างกว้างขวาง เป็นต้น

ความเชื่อ, ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร, ชีวิตคริสเตียน
Read Full Post

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์สามารถทำดีเพื่อลบบาปได้จริงหรือ?

การทำดีของมนุษย์ไม่สามารถลบล้างคดีบาปของเราได้ เพราะการทำดีเป็นหน้าที่ของมนุษย์อยู่แล้ว และการทำดีของเราช่วยได้เพียงอย่างเดียวคือให้ข้อหาบาปนั้นอยู่ตัวเท่านั้น เช่นเดียวกับการรักษากฏหมาย ก็เป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้ว ไม่สามารถลบล้างคดีที่เราทำได้ ช่วยได้อย่างเดียวคือไม่ให้คดีที่มีอยู่เพิ่มขึ้นเท่านั้น

Live & Update, ชัวร์หรือมั่วนิ่ม กับ อ.นิกร, ชีวิตคริสเตียน