Home / Tag Archives: facebook

Tag Archives: facebook

CDP Buriram สร้างเด็กไทย ให้เป็นเด็กดี

Hello Bulma! โครงการพัฒนาและปกป้องเด็กในชุมชนและคริสตจักร เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ยากลำบาก เพื่อการสนับสนุนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในสภาพครอบครัว การศึกษา สุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม เพราะสังคมในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ทำให้ศีลธรรมในจิตใจมนุษย์ตกต่ำลง มีค่านิยมที่ผิดๆ สิ่งเหล่านี้ก่อเกิดปัญหาหลายๆด้านตามมา CBN Thailand ได้ร่วมมือกับหลายคริสตจักร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคริสตจักรดอนนางงาม โดยทางคริสตจักรได้กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สองของทุกเดือน โดยมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เกมสนุกๆ ที่สอดแทรกทักษะด้านภาษาอังกฤษ พาไปทัศนศึกษา ตลอดจนให้ความรู้วิธีการปกป้องตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรม และเพิ่มเติมความรู้ด้านจริยธรรมทางคริสตศาสนาแก่เด็ก ผู้ดูแลโครงการได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กเพื่อทราบถึงความเป็นอยู่และให้กำลังใจกับแต่ละครอบครัว ในเดือนที่ผ่านมา ผู้ดูแลโครงการได้มีโอกาสนัดเด็กๆเพื่อสร้างความสันพันธ์ระหว่างเด็กๆที่มาคริสตจักรและเด็กๆในโครงการเป็นการรวมตัว กันนมัสการพระเจ้าและฟังคำเทศนาหนุนใจจาก อ.ชาลี ซึ่งหนุนใจว่า พระเจ้าทรงเลือกเราให้ได้รู้จักกับพระองค์และพระองค์ เองทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเด็กๆทุกคน เวลาที่เราทำผิดเราสามารถขอการอภัยจากพระเจ้า หรือแม้แต่ในยามที่เราต้องเผชิญ กับปัญหา เด็กๆสามารถที่จะอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เราทุกคนที่เชื่อช่วยเราให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ เด็กๆ ได้ แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้ทำและเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า น้องฝน เด็กหญิงวิภาดา เรืองปะคำ อายุ 12 ปี ได้แบ่งปันเรื่องราวของเธอหลังจากได้เข้าร่วมโครงการนี้ว่า “ขอบคุณพระเจ้าที่หนูได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานทำให้หนูมีประสบการณ์ กับพระเจ้ามากขึ้น เวลาที่หนูร้องเพลงนมัสการพระเจ้า ...

Read More »

ชัวร์หรือมั่วนิ่ม | มนุษย์สามารถทำดีเพื่อลบบาปได้จริงหรือ?

ตอน : มนุษย์สามารถทำดีเพื่อลบบาปได้จริงหรือ? ความดีที่สะสมมาทั้งชีวิต สามารถลบบาปที่ทำมาได้จริงหรือ?

Read More »