Home / Tag Archives: Video

Tag Archives: Video

CDP Buriram สร้างเด็กไทย ให้เป็นเด็กดี

Hello Bulma! โครงการพัฒนาและปกป้องเด็กในชุมชนและคริสตจักร เป็นโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กที่ด้อยโอกาส และครอบครัวที่ยากลำบาก เพื่อการสนับสนุนที่ก่อให้เกิดความเข้มแข็งในสภาพครอบครัว การศึกษา สุขอนามัย คุณธรรม จริยธรรม เพราะสังคมในยุคปัจจุบันได้เปลี่ยนไป ทำให้ศีลธรรมในจิตใจมนุษย์ตกต่ำลง มีค่านิยมที่ผิดๆ สิ่งเหล่านี้ก่อเกิดปัญหาหลายๆด้านตามมา CBN Thailand ได้ร่วมมือกับหลายคริสตจักร ซึ่งหนึ่งในนั้นคือคริสตจักรดอนนางงาม โดยทางคริสตจักรได้กิจกรรมทุกวันเสาร์ที่สองของทุกเดือน โดยมีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ เกมสนุกๆ ที่สอดแทรกทักษะด้านภาษาอังกฤษ พาไปทัศนศึกษา ตลอดจนให้ความรู้วิธีการปกป้องตนเองจากการตกเป็นเหยื่อของการทารุณกรรม และเพิ่มเติมความรู้ด้านจริยธรรมทางคริสตศาสนาแก่เด็ก ผู้ดูแลโครงการได้มีโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนครอบครัวเด็กเพื่อทราบถึงความเป็นอยู่และให้กำลังใจกับแต่ละครอบครัว ในเดือนที่ผ่านมา ผู้ดูแลโครงการได้มีโอกาสนัดเด็กๆเพื่อสร้างความสันพันธ์ระหว่างเด็กๆที่มาคริสตจักรและเด็กๆในโครงการเป็นการรวมตัว กันนมัสการพระเจ้าและฟังคำเทศนาหนุนใจจาก อ.ชาลี ซึ่งหนุนใจว่า พระเจ้าทรงเลือกเราให้ได้รู้จักกับพระองค์และพระองค์ เองทรงมีแผนการที่ดีสำหรับเด็กๆทุกคน เวลาที่เราทำผิดเราสามารถขอการอภัยจากพระเจ้า หรือแม้แต่ในยามที่เราต้องเผชิญ กับปัญหา เด็กๆสามารถที่จะอธิษฐานขอให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่เราทุกคนที่เชื่อช่วยเราให้ผ่านพ้นปัญหาไปได้ เด็กๆ ได้ แบ่งปันสิ่งที่พวกเขาได้ทำและเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้า น้องฝน เด็กหญิงวิภาดา เรืองปะคำ อายุ 12 ปี ได้แบ่งปันเรื่องราวของเธอหลังจากได้เข้าร่วมโครงการนี้ว่า “ขอบคุณพระเจ้าที่หนูได้รู้จักพระเจ้ามากขึ้นการอ่านพระคัมภีร์และการอธิษฐานทำให้หนูมีประสบการณ์ กับพระเจ้ามากขึ้น เวลาที่หนูร้องเพลงนมัสการพระเจ้า ...

Read More »

ปุ๊กลุ๊ก ฝนทิพย์ วัชรตระกูล

รู้สึกว่าเป็นเรื่องราวที่แย่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เกิดมา มีปัญหาที่มากระทบจิตใจ รู้สึกว่ามันไม่มีแรง หมดเรี่ยวหมดแรง ร้องไห้ทุกวัน ร้องไห้หนักด้วย ร้องไห้หนักที่สุดในชีวิตเลย

Read More »

If you believe กวิน อำไพพงษ์

ุุ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะสามารถทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะเป็นพรให้กับผู้คนอีกมากมายได้

Read More »

เป็นอิสระในทางการเงิน

เป็นอิสระในทางการเงิน   เป็นสิ่งสำคัญมากที่คริสเตียน จะตระหนักถึง การผูกมัดในด้านการเงิน และมีความสำคัญเท่ากันที่จะรู้ว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถเป็นอิสระได้  การเป็นอิสระในด้านการเงิน แสดงออกมาได้หลายๆทางในชีวิตคริสเตียน  ช่วยให้หมดความกังวลเรื่องค่าใช่จ่ายที่ครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ชำระ มีใจสำนึกผิดชอบดี ต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ และมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่า พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมการเงินของเขา นี่ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตคริสเตียนจะปราศจากปัญหาใดๆ ในด้านการเงิน บ่อยครั้งพระเจ้าอนุญาตให้ ผลของการกระทำที่ผ่านมาแล้ว คงอยู่เพื่อสอนบทเรียนบางอย่างแก่เรา  ยิ่งกว่านั้น พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าจะขจัดปัญหาทุกอย่างออกไป  ไม่ว่าสถานการณ์ที่เผชิญอยู่จะเป็นอย่างไร พระเจ้าสัญญาจะประทานสันติสุขให้ เมื่อพระเจ้าจัดการกับการเงินของเรา  เราไม่มีสิ่งใดที่จะกังวล พระองค์เป็นผู้สร้างจักรวาล เรากำลังแสวงหาปัญญาของพระองค์ เรายังเป็นมนุษย์ธรรมดา อาจทำผิดพลาดได้ทุกเวลา แม้ว่าเราได้เข้าใจหลักการของพระเจ้า เป็นไปได้ว่าเราพลาดไปจากน้ำพระทัยของพระองค์ ซึ่งเราทำเป็นบางครั้ง  แต่ทันทีที่เรายอมรับความผิดพลาดและให้พระเจ้าเข้าควบคุม  เราก็กลับมาอยู่ในการทรงนำของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อคริสเตียนคนหนึ่งคนใด ยอมรับเอาและประสบการณ์อิสระในทางการเงิน เขาจะไม่ปรารถนาที่จะออกไปนอก น้ำพระทัยของพระเจ้าอีกต่อไป  สันติสุขที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาและจะประทานให้ ในสังคมของเรา มีบางคนที่ได้พบการเป็นอิสระในทางการเงิน  แต่ผมยังไม่เคยพบคนที่ไม่เป็นคริสเตียน ที่มีอิสระจากความกังวล ความกลัว ความเครียด  ความขมขื่นในด้านการเงินอย่างแท้จริง  เมื่อคนหนึ่งคนใดได้พบและดำเนินชีวิตที่มีอิสระในทางการเงิน (หมายความว่าเป็นอิสระจากหนี้สิน จากความกดดันจากคนอื่น ...

Read More »

จากความสงสัยสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่

เริ่มต้นจากความสงสัยสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์ภากร จันทนมัฎฐะ ในรายการ Forward hope ส่งต่อความหวัง

Read More »

If you Believe เชษฐา สุวรรณสา

คุณกวินเชื่อว่าการถ่ายภาพเป็นของประทานจากพระเจ้า เขาทำงานร่วมกับพระองค์ผ่านการกดชัตเตอร์ เพจ Through my eyes by kawin ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพื่อหนุนใจ และเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้คนผ่านภาพและถ้อยคำของพระองค์ในมุมมองของเขาเอง

Read More »