ข่าวสาร

Superbook โชว์ตัวในงานประชุมสหกิจคริสเตียน & ประชาสัมพันธ์พันธกิจ ประชาสัมพันธ์พันธกิจ
"Superbook โชว์ตัวในงานประชุมสหกิจคริสเตียน ที่โรงแรมเอวานา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9-10 กันยายน ที่ผ่านมา มีคริสตจักรให้ความสนใจบทเรียนรวีวารศึกษา ซุปเปอร์บุ๊ค และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ สนับสนุนผลงาน Superbook ด้วยความชื่นชมยินดี" และประชาสัมพันธ์พันธกิจ ประชาสัมพันธ์พันธกิจ วันที่ 6 กันยายน 2020 ที่คริสตจักรพระคริสต์รวมใจ จังหวัดสมุทรสาคร