Home / KTD (page 2)

KTD

If you believe กวิน อำไพพงษ์

ุุ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะสามารถทำสิ่งใหม่ให้เกิดขึ้นได้ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะสามารถทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้ ถ้าคุณเชื่อ คุณจะเป็นพรให้กับผู้คนอีกมากมายได้

Read More »

เป็นอิสระในทางการเงิน

เป็นอิสระในทางการเงิน   เป็นสิ่งสำคัญมากที่คริสเตียน จะตระหนักถึง การผูกมัดในด้านการเงิน และมีความสำคัญเท่ากันที่จะรู้ว่า ทำอย่างไรจึงจะสามารถเป็นอิสระได้  การเป็นอิสระในด้านการเงิน แสดงออกมาได้หลายๆทางในชีวิตคริสเตียน  ช่วยให้หมดความกังวลเรื่องค่าใช่จ่ายที่ครบกำหนดแล้วยังไม่ได้ชำระ มีใจสำนึกผิดชอบดี ต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ และมีความมั่นใจเต็มเปี่ยมว่า พระเจ้าเป็นผู้ควบคุมการเงินของเขา นี่ไม่ได้หมายความว่า ชีวิตคริสเตียนจะปราศจากปัญหาใดๆ ในด้านการเงิน บ่อยครั้งพระเจ้าอนุญาตให้ ผลของการกระทำที่ผ่านมาแล้ว คงอยู่เพื่อสอนบทเรียนบางอย่างแก่เรา  ยิ่งกว่านั้น พระเจ้าไม่ได้สัญญาว่าจะขจัดปัญหาทุกอย่างออกไป  ไม่ว่าสถานการณ์ที่เผชิญอยู่จะเป็นอย่างไร พระเจ้าสัญญาจะประทานสันติสุขให้ เมื่อพระเจ้าจัดการกับการเงินของเรา  เราไม่มีสิ่งใดที่จะกังวล พระองค์เป็นผู้สร้างจักรวาล เรากำลังแสวงหาปัญญาของพระองค์ เรายังเป็นมนุษย์ธรรมดา อาจทำผิดพลาดได้ทุกเวลา แม้ว่าเราได้เข้าใจหลักการของพระเจ้า เป็นไปได้ว่าเราพลาดไปจากน้ำพระทัยของพระองค์ ซึ่งเราทำเป็นบางครั้ง  แต่ทันทีที่เรายอมรับความผิดพลาดและให้พระเจ้าเข้าควบคุม  เราก็กลับมาอยู่ในการทรงนำของพระองค์อีกครั้งหนึ่ง เมื่อคริสเตียนคนหนึ่งคนใด ยอมรับเอาและประสบการณ์อิสระในทางการเงิน เขาจะไม่ปรารถนาที่จะออกไปนอก น้ำพระทัยของพระเจ้าอีกต่อไป  สันติสุขที่สมบูรณ์เป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญาและจะประทานให้ ในสังคมของเรา มีบางคนที่ได้พบการเป็นอิสระในทางการเงิน  แต่ผมยังไม่เคยพบคนที่ไม่เป็นคริสเตียน ที่มีอิสระจากความกังวล ความกลัว ความเครียด  ความขมขื่นในด้านการเงินอย่างแท้จริง  เมื่อคนหนึ่งคนใดได้พบและดำเนินชีวิตที่มีอิสระในทางการเงิน (หมายความว่าเป็นอิสระจากหนี้สิน จากความกดดันจากคนอื่น ...

Read More »

จากความสงสัยสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่

เริ่มต้นจากความสงสัยสู่การค้นพบครั้งยิ่งใหญ่ สัมภาษณ์พิเศษ นายแพทย์ภากร จันทนมัฎฐะ ในรายการ Forward hope ส่งต่อความหวัง

Read More »

If you Believe เชษฐา สุวรรณสา

คุณกวินเชื่อว่าการถ่ายภาพเป็นของประทานจากพระเจ้า เขาทำงานร่วมกับพระองค์ผ่านการกดชัตเตอร์ เพจ Through my eyes by kawin ได้ถูกสร้างขึ้นเพื่อต้องการถวายเกียรติแด่พระเจ้า เพื่อหนุนใจ และเพื่อให้กำลังใจแก่ผู้คนผ่านภาพและถ้อยคำของพระองค์ในมุมมองของเขาเอง

Read More »

โครงการต่างๆ

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ Medical Mission แผนกพันธกิจพระพรจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจำทุกเดือน โดยเดินทางไปยังบริเวณพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ แก่ชุมชนที่อยู่ห่างไกลโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น โดยเจ้าหน้าที่แผนกฯ พร้อมอาสาสมัครทางการแพทย์และพยาบาล และอาสาสมัครในหมู่บ้าน จากโรงพยาบาล สถานีอนามัย หน่วยงานสาธารณสุข และอื่นๆ ตลอดจนคริสตจักรท้องถิ่น เพื่อช่วยให้ชาวบ้านที่ยากไร้และห่างไกลจากสถานพยาบาลได้รับบริการดังกล่าว พร้อมกันนี้ แผนกพันธกิจพระพรยังได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็กซึ่งให้ทั้งความรู้ในด้านการดูแลสุขอนามัยเบื้องต้นและความสนุกสนาน ภารกิจ: ตรวจโรค ตรวจฟัน ให้คำปรึกษา ตัดผม กิจกรรมสำหรับเด็ก ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขอนามัย ความถี่: เดือนละ 1 ครั้ง ระยะเวลา: 2-4 วัน สถานที่: พื้นที่ห่างไกลและพื้นที่ชายขอบบริเวณชายแดน ทุกภาคของประเทศ (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของชุมชนและงบประมาณที่มี) พันธมิตร: · คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค มหาวิทยาลัยพายัพ · โรงพยาบาลแมคคอร์มิค · คริสตจักรท้องถิ่น โครงการน้ำสะอาด Clean Water Project ปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งเป็นปัญหาสำคัญระดับต้น ...

Read More »