Read Full Post

บรรเทาทุกข์ผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ตั้งแต่ต้นปี 2017 ที่ผ่านมา 12 จังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทย เกิดอุทกภัย มีผู้ได้รับความเดือดร้อนหลายแสนครัวเรือน สภาพทั่วไปน้ำท่วมบ้านเรือนประชาชน และโรงเรียน รวมทั้งพื้นที่การเกษตรและปศุสัตว์จมอยู่ใต้น้ำ ได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก ครั้งนี้ถือว่ามีปริมาณน้ำฝนตกสะสมมากที่สุดในรอบ 100 ปี ทำให้กลายเป็นภัยพิบัติครั้งรุนแรงที่สุดในรอบ 20ปี ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในระยะยาว มูลนิธิพันธกิจพระพร (ไทย) ด้วยการสนับสนุนงบประมาณบรรเทาทุกข์จาก […]

Live & Update, ข่าว พันธกิจพระพร
Read Full Post

โครงการน้ำสะอาด

ในฤดูแล้งหลายชุมชนในชนบทจะประสบภาวะขาดแคลนน้ำดื่มน้ำใช้ ในหลายๆพื้นที่น้ำดื่มที่ใช้ในการบริโภคนั้นเป็นน้ำที่ไม่สะอาด ทางมูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ได้ช่วยบรรเทาความยากลำบากของประชาชนผ่านทางโครงการน้ำสะอาด โดยให้ความช่วยเหลือด้วยการสนับสนุนบ่อบาดาลในพื้นที่ภาคอีสาน รวมทั้งจัดทำและสนับสนุนให้มีระบบประปาภูเขาในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งในเดือนที่ผ่านมา ทีมงานเจ้าหน้าที่ เดินทางไปมอบโครงการน้ำสะอาดในรอบที่ 1 ทั้งสิ้น 35 โครงการ จากโครงการ 40 โครงการ โครงการ มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1,247 คน […]

Ads, Live & Update, ข่าว พันธกิจพระพร
Read Full Post

กิจกรรมส่งความสุข Angel Tree 2016

มูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) ทีมแพทย์ พยาบาลออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ Medical Mission และ กิจกรรมเด็ก โดยทีมงานSuperbook ส่งความสุข ส่งมอบของขวัญ ก่อนสิ้นปี2559 ที่โรงเรียนบ้านหนองผือ ต.ห้วยจันทร์ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องที่มาร่วมตรวจสุขภาพ และน้องๆที่ร่วมกิจกรรมแจกของขวัญทุกคนจ๊า #superbook #SuperbookThai #2016 […]

Ads, Live & Update, ข่าว พันธกิจพระพร
Read Full Post

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 177

เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2016 ที่ผ่านมามูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย) จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 177  ณ โรงเรียนบ้านสันเจริญ ต.ท่าด้วง และ โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่ ต.หนองไผ่ อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์   ประชาชนจำนวนมากได้เข้ามารับบริการตรวจโรคทั่วไป 513 คน ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการฝังเข็ม145 […]

Ads, Live & Update, ข่าว พันธกิจพระพร
Read Full Post

ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ

ทางมูลนิธิได้ทำการจัดเตรียมชุดกีฬา ที่ทางสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ได้สนับสนุนเพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับเด็กๆ ภายใต้โครงการทูตสวรรค์แห่งต้นคริสต์มาส ในวันที่ 17 ธันวาคม 2016 นี้ค่ะ มูลนิธิฯ ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ได้เอื้อเฟื้อต่อเราอย่างมากมายจริงๆ

Ads, Uncategorized, ข่าว พันธกิจพระพร
Read Full Post

โครงการทูตสวรรค์แห่งต้นคริสตมาส Angel Tree

โครงการทูตสวรรค์แห่งต้นคริสตมาส 2016   เชิญผู้สนใจร่วมมอบของขวัญให้กับเด็กตามแนวชายแดน ณ ตำบลห้วยจันทร์ อำเภอขุนหาญ จ.ศรีสะะเกษ ผ่านโครงการฯ ทูตสวรรค์แห่งต้นคริสตมาส 2016 ติดต่อ 053-291164-5  (แผนกพันธกิจพระพร)

Ads, ข่าว พันธกิจพระพร
Read Full Post

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 176

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 176 เมื่อวันที่ 15-16 ตุลาคม 2016 ที่ผ่านมามูลนิธิพันธกิจพระพร(ไทย)จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ครั้งที่ 176 ณ โรงเรียนบ้านตานบ ต.ทุ่งกุลา อ.ท่าตูม และโรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา ต.ขวาวใหญ่ อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ ประชาชนจำนวนมากได้เข้ามารับบริการตรวจโรคทั่วไป  534  คน ฟื้นฟูสุขภาพด้วยการฝังเข็ม […]

ข่าว พันธกิจพระพร, สุขภาพ